Selamat Datang Ke Laman Web Rasmi Politeknik Merlimau Melaka

Font Size

SCREEN

Profile

Tetapan
 
 
 
 

Mengenai Kami

 • Pengenalan

  Latihan Industri adalah merupakan satu komponen utama dalam kurikulum pembelajaran di politeknik. Pelajar disyaratkan lulus latihan industri sebelum ianya diperakukan untuk penganugerahan Diploma Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Pelajar akan ditempatkan di jabatan kerajaan atau firma swasta selama 22 minggu (satu semester) bagi mendedahkan mereka kepada suasana pekerjaan yang sebenar serta berbeza dari suasana di politeknik.
  Pelajar adalah layak menjalani latihan industri setelah mereka menduduki tiga kali peperiksaan akhir serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan mengikut buku Garis Panduan Pengurusan Latihan Industri Edisi 2009. Pelajar diberi pilihan untuk memohon tempat latihan samada melalui Unit Perhubungan dan Latihan Industri politeknik masing-masing atau membuat permohonan sendiri. Pelajar dikehendaki memohon tempat latihan yang bersesuaian dengan bidang yang dipelajari di politeknik. UPLI juga bertanggungjawab untuk memastikan hubungan dua hala di antara syarikat atau firma yang menawarkan tempat latihan industri kepada pelajar dengan pihak PMM sentiasa baik dan berterusan.

 • Objektif

  a)    Membina personaliti individu yang positif.
  b)    Membina jatidiri dan kemahiran komunikasi.
  c)    Mengamalkan etika dan peraturan kerja yang 
          baik.
  d)    Memberi pendedahan kepada alam pekerjaan.
  e)    Menghasilkan Laporan Akhir Latihan Industri
  .

Hubungi

 

 
 
 
 

upik2 upidb

E-mel Cetak
User Rating:  / 0

Buletin

2012

[ 1 ]    BULETIN UPIK VOL 1 _2012
[ 2 ]    BULETIN UPIK VOL 2_2012    

2013

[ 1 ]    BULETIN UPIK VOL 2_2013
[ 2 ]    BULTEIN UPIK VOL 1_2013    

2014

[ 1 ]    BULETIN UPIK VOL 1_2014
[ 2 ]    BULETIN UPIK VOL 2_2014

2015

[ 1 ]    BULETIN UPIK VOL 1_2015
[ 2 ]    BULETIN UPIK VOL 2_2015    Laporan

2012

[ 1 ]    LAPORAN UPIK 2012
[ 2 ]    Myinovasi_2012
[ 3 ]    i-envex 2012    

2013

[ 1 ]    LAPORAN UPIK 2013
[ 2 ]    Laporan Aktiviti Pertandingan 5S (Kategori Sudut 5S)    
[ 3 ]    Laporan ITEX13    
[ 4 ]    Laporan SIIF 2013    
[ 5 ]    Laporan UTEMEX2013
[ 6 ]    laporan i-envex 2013
[ 7 ]    laporan kik kebangsaan 2013    
[ 8 ]    laporan lawatan MIDA    
[ 9 ]    laporan riid201

2014

[ 1]    LAPORAN LAWATAN KERJA DAN JALINAN INTERAKTIF MELAKA BIOTECHNOLOGY CORPORATION    
[ 2]    LAPORAN UPIK 2014
[ 3]    Laporan KIK 2014
[ 4]    Laporan KIK Kebangsaaan 2014_PMM
[ 5]    Laporan icompex14
[ 6]    laporan MTE 2014    
[ 7]    laporan SCIIID2014    
[ 8]    laporan lawatan PBM_25.04.2014
[ 9]    laporan myinovasi_2014


2015

[ 1]    IIDEX15
[ 2]    LAPORAN KIK_2015
[ 3]    LAPORAN KUNJUNG HORMAT KE KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI    
[ 4]    LAPORAN PECIPTA 2015   
[ 5]    LAPORAN SEMINAR ENVIROPOLY 2015    
[ 6]    Laporan ITEX15    
[ 7]    Laporan SEL    
[ 8]    Laporan UPIK 2015    
[ 9]    Laporan iENFORCE2015
[10]    NCTVETi2015
[11]    NaREC 2015
[12]    i-Envex 2015
[13]    icompex 2015
[14]    laporan AiNEX2015    
[15]    laporan MIIEx2015

2016

[ 1]    LAPORAN MTE2016
[ 2]    laporan Bengkel KIK_2016
[ 3]    laporan KIK_2016

Perkaya

[ 1]    Laporan PERKAYA 8
[ 2]    Laporan PERKAYA 9
[ 3]    Laporan PERKAYA 10
[ 4]    Laporan PERKAYA 11
[ 5]    Laporan PERKAYA 12


LAST_UPDATED2

Penulisan Ilmiah Unit Perpustakaan

E-mel Cetak
User Rating:  / 0

Penulisan Ilmiah Warga PMM

1) Dapat Duit Dengan Berinovasi (oleh : Rodzah Binti Hj Yahya & Nazirah Binti Mohamad Abdullah)


2) Keberkesanan Konsep Kendiri dalam Pembelajaran & Pengajaran (P&P)Secara Problem Based Learning (PBL) dalam kalangan Pelajar Diploma Kejuruteraan Elektrik, Politeknik Merlimau (PMM)(oleh : Rodzah Binti Hj Yahya & Norzilah Binti Hussin)


3) Tahap Pengetahuan Dan Penggunaan Sistem CIDOS Dikalangan Pensyarah Politeknik Merlimau (PMM) Satu Tinjauan (oleh : Rodzah Binti Hj Yahya, Norzilah Binti Hussin Dan Nazirah Binti Mohamad Abdullah)


4) Face Anthropometry By : Aminah Binti Ishak


5) Penentuan Faktor yang Mempengaruhi Daya dan Taburan Tegasan Semasa Pemesinan Besi Tuangan Mulur (FCD 500) Secara Simulasi (oleh : Aminah Ishak, Jaharah A.Ghani* & Che Hassan Che Haron)
 

6)Kaedah Penyediaan Projek Untuk Kursus Aplikasi Komputer (Dbc 2012) Dengan Strategi Penggunaan Teknik Pbl (Project Based Learning). (Oleh :Umaimah Binti Mokhtar)

7) The Impact Of Flexible And Blended Learning On Student Performance In A Computer Application Course (DBC 2012) : Case Study In Polytechnic Merlimau, Melaka.( Oleh : Umaimah Binti Mokhtar)

8) Inovasi : Pembrekan Motor Arus Terus (oleh : Hj Jaidi Bin Ahmad & Pn. Haryani Binti Hassan)

9) Sejauh Mana Keberkesanan Domain Kognitif & Domain Afektif Pelajar Mengulang Kursus Matematik Kejuruteraan 2 (B2001) Sepanjang Perlaksanaan Semester Pendek Di Politeknik.( Oleh : Umaimah Binti Mokhtar)

10) Good Leadership Skills (By : Zuliana Binti Aliman, Hasan Bin Yusof @ Talip, Azian Binti Ismail)

11) Pengenalan Kepada Pembelajaran Berasaskan Kerja (Work Based Learning) (Oleh : Azian Ismail, Zuliana Aliman )

12) The Quality Of College Life (QCL) Among Malaysian Polytechnics ( By: Azian Binti Ismail, Salleh Mohd Radzi, Phd, Zuliana Binti Aliman )

13) Theft Among Hotel’s Employees: Factors Involved And The Solution (By: Surina Binti Nordin, Hanis Aliaa Binti Ramley )

14) Kajian Penilaian Kurikulum Program Pengajian Bidang Hospitaliti Bagi Program Diploma Pengurusan Hotel Dan Katering, Jabatan Pengajian Politeknik, Kementerian Pendidikan Malaysia ( Oleh : Dr.Kamarudin bin Md Tahir, Zuliana binti Aliman, Ahmad Sahir bin Jais)

15) Title : Home Equipment by using DTMF Signal (By : Engr. Nor Asiah bt Mat Yunus)

16) A New State-dependent of Sliding Mode Control for Three-Phase
Induction Motor Drives (Oleh : Marizan Sulaiman, Fizatul Aini Patakor, Zulkifilie Ibrahim)

17) A Case Study on the Efficacy of Technical
Laboratory Safety in Polytechnic (Oleh : Zulhisyam Salleh, Erita M. Mazlan, Saiful A. Mazlan, Norzainariah A. Hassan and Fizatul A. Patakor)

18) Adaptive Sliding Mode For Indirect Field Oriented Controlled of Induction Motor (Oleh : Fizatul Aini Patakor, Marizan Sulaiman and Zulkifilie Ibrahim)

19)Comparison performance of induction motor Using SVPWM and hysteresis current Controller
(oleh : Fizatul Aini Patakor, Marizan Sulaiman, Zulkifilie Ibrahim)

20) DSP Based Implementation Of Field Oriented Control Of Three-Phase Induction Motor Drives
(Oleh : Marizan Sulaiman, Fizatul Aini Patakor and Zulkifilie Ibrahim)

21) Electric Differential With Svpwm Direct Torque Control Using Five-Leg Inverter For Electric Vehicles
(Oleh : Zulkifilie Ibrahim, Nurazlin Mohd Yaakop, Marizan Sulaiman, Jurifa Mat Lazi, Ahmad Shukri Abu Hasim, Fizatul Aini Patakor.)

22) Fuzzy Logic Speed Controller with Reduced Rule Base for Dual PMSM Drives
(Oleh: Jurifa Mat Lazi, Zulkifilie Ibrahim, Marizan Sulaiman, Fizatul Aini Patakor, Siti Noormiza Mat Isa)

23) New Methodology for Chattering Suppression of Sliding Mode Control for Three-phase Induction Motor Drives
(Oleh : Marizan Sulaiman, Fizatul Aini Patakor, Zulkifilie Ibrahim)

24) Performance of Sliding Mode Control for Three Phase Induction Motor
(Oleh : Fizatul Aini Patakor, Marizan Sulaiman, Zulkifilie Ibrahim)

25) Sensorless Speed Control of PMSM Drives using dSPACE DS1103 Board
(Oleh : Jurifa Mat Lazi, Zulkifilie Ibrahim, SitiNoormiza Mat Isa, AnggunAnugerah,FizatulAiniPatakor, Raihana Mustafa)

26) Sliding Mode Speed Control for Induction Motor Drives with State-Dependent Gain Method
(Oleh : Marizan Sulaiman, Fizatul Aini Patakor, Zulkifilie Ibrahim)

27) Green Technology Awareness Among Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) Melaka Staff
By:Nurul Esly Binti Sabiran,Hadijah Binti Kodiron and Mohd Khufron Bin Juremi


28) Kesedaran Teknologi Hijau Dalam Kalangan Staf Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)
By: Nurul Esly Binti Sabiran and Hadijah Binti Kodiron


29) Kesedaran, Penerimaan,Keberkesanan Dan Hubungkaitnya Terhadap Perlaksanaan e-Pembelajaran Dalam Kalangan Pensyarah Politeknik Merlimau.
By : Amirudin bin Mohd Salim, Mohd Rakime bin Shaffai,Md Hidayat bin Abd. Jalil.


30) Penghasilan Inovasi MOBILE LEARNING Dalam P&P Bagi Kursus DPB3013 PRINCIPLE OF MANAGEMENT
By:  Mohd Rakime Bin Shaffai ,Amirudin bin Mohd Salim ,Saiful Bakhtiar Bin Masduki


31) Relationship Between Community Involvement And Awareness Of Lifelong Learning Programs In Community Colleges
By : Mas Ayu Ismail

32) Impak Bekerja Sambil Belajar Di Kalangan Pelajar Kursus Secara Sambilan Di Politeknik Merlimau Melaka
By : Faezah Kamisan, Hamidah Abd. Latiff, Suzana Baharudin


33) Penghasilan Inovasi Bahan Multimedia Dalam P&P Bagi Kursus Principle Of Management
By : Amirudin Mohd Salim,  Mohd Rakime Shaffai,  Saiful Bakhtiar Masduki


34) Melahirkan Pensyarah Cemerlang : Kajian Terhadap Elemen Kemahiran Yang Perlu Dimiliki Oleh Pensyarah Politeknik Merlimau, Melaka.
By : Mohd Rakime Shaffai, Mohd Hoirie Bin Abdul Manah, Amirudin Mohd Salim

35) Tahap Keberkesanan Modul Softskills (AS101) Terhadap Pelajar Jabatan Perdagangan Semester 5 Politeknik Merlimau, Melaka Selepas Menjalani Latihan Industri.
By :  Mohd Shahrir Bin Ahmad Zaini, Mohd Rakime Bin Shaffai

36) Tahap Kualiti Pengajian Tinggi Politeknik Dari Perspektif Pelajar Bukan Teknikal Politeknik Merlimau
By : Rosfashihah Roslan, Mohd Razali bin Hasam, Rosmalaily binti Zainul Abidin

37) The Influence of Corporate Governance on Relational Capital Disclosure among Technology and High Growth Companies
By : Norman Mohd Saleh, Saiful Bakhtiar Masduki

LAST_UPDATED2

Garis Panduan Pemantauan P&P

E-mel Cetak
User Rating:  / 0

Garis panduan pemantauan pengajaran dan pembelajaran politeknik edisi 2015 Jabatan Pengajian Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia klik sini

LAST_UPDATED2

Makluman Penting Pendaftaran Pelajar

E-mel Cetak
User Rating:  / 3

Pra Pendaftaran Pelajar Baharu Dan Maklumat Berkaitan Pembayaran Yuran Sila Layari Portal www.pmm.edu.my/jhep*Terkini!

LAST_UPDATED2

Garis Panduan PPI

E-mel Cetak
User Rating:  / 0

Berikut adalah Dokumen-Dokumen Petunjuk Prestasi Utama Pensyarah Pelawat Industri (KPI PPI) sebagai rujukan
kepada warga pmm :

1) GARIS PANDUAN KPI PPI 2013-2015

2) LAMPIRAN 1

3) LAMPIRAN 2

4) LAMPIRAN 3

LAST_UPDATED2
 
 
 
 

Berita  Terkini (LI)

Pertandingan Polytechnics Salon Culinaire '16 28-06-2016 - Sukacita dimaklumkan, Jabatan Pelancongan Dan Hospitaliti Po...
Makluman Pendaftaran KAMSIS Pelajar Senior Sesi Jun 2016 01-06-2016 - ASSALAMUALAIKUM W.B.T. DAN SALAM SEJAHTERA. Pelajar-pelajar...
Maklumat pendaftaran pelajar senior Sesi Jun 2016 23-05-2016 - Baca maklumat berikut dengan teliti dan sila ambil tindakan ...
PMM Juara 3rd MalPRAC 16 Kem Tahunan RELASIS Politeknik Malaysia Kali Ke-3 29-04-2016 - Malaysian Polytechnic RELASIS Annual Camp 2016 (3rd MalPRAC ...