Selamat Datang Ke Laman Web Rasmi Politeknik Merlimau Melaka

Font Size

SCREEN

Profile

Tetapan
 
 
 
 

Mengenai Kami

 • Pengenalan

  Latihan Industri adalah merupakan satu komponen utama dalam kurikulum pembelajaran di politeknik. Pelajar disyaratkan lulus latihan industri sebelum ianya diperakukan untuk penganugerahan Diploma Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Pelajar akan ditempatkan di jabatan kerajaan atau firma swasta selama 22 minggu (satu semester) bagi mendedahkan mereka kepada suasana pekerjaan yang sebenar serta berbeza dari suasana di politeknik.
  Pelajar adalah layak menjalani latihan industri setelah mereka menduduki tiga kali peperiksaan akhir serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan mengikut buku Garis Panduan Pengurusan Latihan Industri Edisi 2009. Pelajar diberi pilihan untuk memohon tempat latihan samada melalui Unit Perhubungan dan Latihan Industri politeknik masing-masing atau membuat permohonan sendiri. Pelajar dikehendaki memohon tempat latihan yang bersesuaian dengan bidang yang dipelajari di politeknik. UPLI juga bertanggungjawab untuk memastikan hubungan dua hala di antara syarikat atau firma yang menawarkan tempat latihan industri kepada pelajar dengan pihak PMM sentiasa baik dan berterusan.

 • Objektif

  a)    Membina personaliti individu yang positif.
  b)    Membina jatidiri dan kemahiran komunikasi.
  c)    Mengamalkan etika dan peraturan kerja yang 
          baik.
  d)    Memberi pendedahan kepada alam pekerjaan.
  e)    Menghasilkan Laporan Akhir Latihan Industri
  .

Organisasi

 • Akan dikemaskini

Hubungi

 

Takwim

 •  Akan dikemaskini

 
 
 
 

Polyskills 2016

E-mel Cetak
User Rating:  / 3

World Skills Malaysia Belia (WSMB) merupakan pertandingan peringkat kebangsaan yang dianjurkan bertujuan memilih dan mengiktiraf belia dan pekerja mahir yang mempunyai kemahiran yang unggul dan berpeluang untuk mewakili Malaysia ke ASEAN Skills Competition (ASC) dan World Skills Competition (WSC) setelah mewakili proses saringan dan penilaian yang telah ditetapkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dan Kementerian Kerja Raya (KKR).

Maka dengan itu, satu program khas untuk pelajar/peserta pertandingan dari Politeknik KPM diberi nama Pertandingan Kemahiran Peringkat Politeknik KPM 2016 (POLY SKILLS 2016) perlu dilaksanakan bagi memilih calon-calon pelajar/peserta untuk mewakili ke pertandingan WSMB.

Baca kronologi Pertandingan Polyskills 2015 di sini.

LAST_UPDATED2

Penulisan Ilmiah Unit Perpustakaan

E-mel Cetak
User Rating:  / 1

Penulisan Ilmiah Warga PMM

1) Dapat Duit Dengan Berinovasi (oleh : Rodzah Binti Hj Yahya & Nazirah Binti Mohamad Abdullah)


2) Keberkesanan Konsep Kendiri dalam Pembelajaran & Pengajaran (P&P)Secara Problem Based Learning (PBL) dalam kalangan Pelajar Diploma Kejuruteraan Elektrik, Politeknik Merlimau (PMM)(oleh : Rodzah Binti Hj Yahya & Norzilah Binti Hussin)


3) Tahap Pengetahuan Dan Penggunaan Sistem CIDOS Dikalangan Pensyarah Politeknik Merlimau (PMM) Satu Tinjauan (oleh : Rodzah Binti Hj Yahya, Norzilah Binti Hussin Dan Nazirah Binti Mohamad Abdullah)


4) Face Anthropometry By : Aminah Binti Ishak


5) Penentuan Faktor yang Mempengaruhi Daya dan Taburan Tegasan Semasa Pemesinan Besi Tuangan Mulur (FCD 500) Secara Simulasi (oleh : Aminah Ishak, Jaharah A.Ghani* & Che Hassan Che Haron)
 

6)Kaedah Penyediaan Projek Untuk Kursus Aplikasi Komputer (Dbc 2012) Dengan Strategi Penggunaan Teknik Pbl (Project Based Learning). (Oleh :Umaimah Binti Mokhtar)

7) The Impact Of Flexible And Blended Learning On Student Performance In A Computer Application Course (DBC 2012) : Case Study In Polytechnic Merlimau, Melaka.( Oleh : Umaimah Binti Mokhtar)

8) Inovasi : Pembrekan Motor Arus Terus (oleh : Hj Jaidi Bin Ahmad & Pn. Haryani Binti Hassan)

9) Sejauh Mana Keberkesanan Domain Kognitif & Domain Afektif Pelajar Mengulang Kursus Matematik Kejuruteraan 2 (B2001) Sepanjang Perlaksanaan Semester Pendek Di Politeknik.( Oleh : Umaimah Binti Mokhtar)

10) Good Leadership Skills (By : Zuliana Binti Aliman, Hasan Bin Yusof @ Talip, Azian Binti Ismail)

11) Pengenalan Kepada Pembelajaran Berasaskan Kerja (Work Based Learning) (Oleh : Azian Ismail, Zuliana Aliman )

12) The Quality Of College Life (QCL) Among Malaysian Polytechnics ( By: Azian Binti Ismail, Salleh Mohd Radzi, Phd, Zuliana Binti Aliman )

13) Theft Among Hotel’s Employees: Factors Involved And The Solution (By: Surina Binti Nordin, Hanis Aliaa Binti Ramley )

14) Kajian Penilaian Kurikulum Program Pengajian Bidang Hospitaliti Bagi Program Diploma Pengurusan Hotel Dan Katering, Jabatan Pengajian Politeknik, Kementerian Pendidikan Malaysia ( Oleh : Dr.Kamarudin bin Md Tahir, Zuliana binti Aliman, Ahmad Sahir bin Jais)

15) Title : Home Equipment by using DTMF Signal (By : Engr. Nor Asiah bt Mat Yunus)

16) A New State-dependent of Sliding Mode Control for Three-Phase
Induction Motor Drives (Oleh : Marizan Sulaiman, Fizatul Aini Patakor, Zulkifilie Ibrahim)

17) A Case Study on the Efficacy of Technical
Laboratory Safety in Polytechnic (Oleh : Zulhisyam Salleh, Erita M. Mazlan, Saiful A. Mazlan, Norzainariah A. Hassan and Fizatul A. Patakor)

18) Adaptive Sliding Mode For Indirect Field Oriented Controlled of Induction Motor (Oleh : Fizatul Aini Patakor, Marizan Sulaiman and Zulkifilie Ibrahim)

19)Comparison performance of induction motor Using SVPWM and hysteresis current Controller
(oleh : Fizatul Aini Patakor, Marizan Sulaiman, Zulkifilie Ibrahim)

20) DSP Based Implementation Of Field Oriented Control Of Three-Phase Induction Motor Drives
(Oleh : Marizan Sulaiman, Fizatul Aini Patakor and Zulkifilie Ibrahim)

21) Electric Differential With Svpwm Direct Torque Control Using Five-Leg Inverter For Electric Vehicles
(Oleh : Zulkifilie Ibrahim, Nurazlin Mohd Yaakop, Marizan Sulaiman, Jurifa Mat Lazi, Ahmad Shukri Abu Hasim, Fizatul Aini Patakor.)

22) Fuzzy Logic Speed Controller with Reduced Rule Base for Dual PMSM Drives
(Oleh: Jurifa Mat Lazi, Zulkifilie Ibrahim, Marizan Sulaiman, Fizatul Aini Patakor, Siti Noormiza Mat Isa)

23) New Methodology for Chattering Suppression of Sliding Mode Control for Three-phase Induction Motor Drives
(Oleh : Marizan Sulaiman, Fizatul Aini Patakor, Zulkifilie Ibrahim)

24) Performance of Sliding Mode Control for Three Phase Induction Motor
(Oleh : Fizatul Aini Patakor, Marizan Sulaiman, Zulkifilie Ibrahim)

25) Sensorless Speed Control of PMSM Drives using dSPACE DS1103 Board
(Oleh : Jurifa Mat Lazi, Zulkifilie Ibrahim, SitiNoormiza Mat Isa, AnggunAnugerah,FizatulAiniPatakor, Raihana Mustafa)

26) Sliding Mode Speed Control for Induction Motor Drives with State-Dependent Gain Method
(Oleh : Marizan Sulaiman, Fizatul Aini Patakor, Zulkifilie Ibrahim)

27) Green Technology Awareness Among Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) Melaka Staff
By:Nurul Esly Binti Sabiran,Hadijah Binti Kodiron and Mohd Khufron Bin Juremi


28) Kesedaran Teknologi Hijau Dalam Kalangan Staf Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)
By: Nurul Esly Binti Sabiran and Hadijah Binti Kodiron


29) Kesedaran, Penerimaan,Keberkesanan Dan Hubungkaitnya Terhadap Perlaksanaan e-Pembelajaran Dalam Kalangan Pensyarah Politeknik Merlimau.
By : Amirudin bin Mohd Salim, Mohd Rakime bin Shaffai,Md Hidayat bin Abd. Jalil.


30) Penghasilan Inovasi MOBILE LEARNING Dalam P&P Bagi Kursus DPB3013 PRINCIPLE OF MANAGEMENT
By:  Mohd Rakime Bin Shaffai ,Amirudin bin Mohd Salim ,Saiful Bakhtiar Bin Masduki


31) Relationship Between Community Involvement And Awareness Of Lifelong Learning Programs In Community Colleges
By : Mas Ayu Ismail

32) Impak Bekerja Sambil Belajar Di Kalangan Pelajar Kursus Secara Sambilan Di Politeknik Merlimau Melaka
By : Faezah Kamisan, Hamidah Abd. Latiff, Suzana Baharudin


33) Penghasilan Inovasi Bahan Multimedia Dalam P&P Bagi Kursus Principle Of Management
By : Amirudin Mohd Salim,  Mohd Rakime Shaffai,  Saiful Bakhtiar Masduki


34) Melahirkan Pensyarah Cemerlang : Kajian Terhadap Elemen Kemahiran Yang Perlu Dimiliki Oleh Pensyarah Politeknik Merlimau, Melaka.
By : Mohd Rakime Shaffai, Mohd Hoirie Bin Abdul Manah, Amirudin Mohd Salim

35) Tahap Keberkesanan Modul Softskills (AS101) Terhadap Pelajar Jabatan Perdagangan Semester 5 Politeknik Merlimau, Melaka Selepas Menjalani Latihan Industri.
By :  Mohd Shahrir Bin Ahmad Zaini, Mohd Rakime Bin Shaffai

36) Tahap Kualiti Pengajian Tinggi Politeknik Dari Perspektif Pelajar Bukan Teknikal Politeknik Merlimau
By : Rosfashihah Roslan, Mohd Razali bin Hasam, Rosmalaily binti Zainul Abidin

37) The Influence of Corporate Governance on Relational Capital Disclosure among Technology and High Growth Companies
By : Norman Mohd Saleh, Saiful Bakhtiar Masduki

38)  Pembentukan Modal Insan Melalui Kursus Pengajian Umum Di Institut Pengajian Tinggi Awam Dan Politeknik By Prof Madya Dr. Nik Mohd Rahimi bin Nik Yusoff, Dr. Mohd. Isa Bin Hamzah, Asnuurien Najma binti Ahmad

39)  Pengaruh Personaliti Guru Pendidikan Islam Terhadap Pembentukan Peribadi Murid By Asnuurien Najma binti Ahmad, Azlin Nurhaini Mansor.

40) Net CaB By Maizun Binti Jamil

41) One Phase And Three Phase By Mohamad Shukor Bin Amin, Zan Aizuwan Bin Hj Zainal Abidin

42) You Can Do It by Nin Hayati Binti Mohd Yusoff

43) Tone Oh Tone By Nurul Asyikin Binti Mad Yusuf

44) PIC Essential Kit By Norzilah Binti Hussin

45) Smart Pic & Machine Education Board Game By Mohd Fauzi Bin Hassan, Adib Ridhwan Bin Adenan

46) Amar Makruf Nahi Mungkar Tugas Bersama By Mohamad Faizal bin Ahmat

47) Bagaimana Aktiviti Kokurikulum Yang Dijalankan Di Politeknik Dan Kolej Komuniti Dapat Mengasah Kemahiran Generik Pelajar Dan Cadangkan Pendekatan Lain Yang Boleh Dilaksanakan Untuk Meningkatkan Kemahiran Generik Pelajar Bagi Menghadapi Alam Kerjaya By Safiah Binti Ahmad

48) Budaya Berpasangan : Antara Nafsu Dan Fitrah By Mohd Faizal Bin Mat Pesa

49) Etika Kerja Ke Arah Kecemerlangan By Azimah Binti Aziz

50) Iman Dan Islam By Ibrahim Bin Abdullah

51) Isu-Isu Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Penyelidikan Dan Pembangunan (R & D) Di Politeknik Merlimau Dan Kaedah Untuk Mengatasinya By Normah Binti Jantan

52) Keperluan mewujudkan kerjasama strategik dengan industri melalui jaringan dan kolaborasi secara berkesan sebagai salah satu usaha untuk melahirkan graduan yang berkualiti dan mempunyai kebolehpasaran yang tinggi. By Rosita Binti Zainal

53) Kesan Penekanan Terhadap Pendidikan Sekular By Asnuurien Najma Binti Ahmad

54) Langkah-Langkah Untuk Memastikan Kejayaan Teras Ketiga Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN) Iaitu Memperteguh Penyelidikan Dan Inovasi Menjelang 2020 by Abdul Hadi Bin Abdul Hamid, Sariati Binti Dalib

55) Pembaharuan Dunia Pendidikan: Tanggungjawab Pendidik Ke Arah Tranformasi Insan By Munirah Binti Mustaffa


56) Peranan Masa Mengikut Islam Dalam Urusan Dunia By Adnan Bin Derahman

57) "Sayang Anak Mama... Sayang Anak Papa..." By Suriati binti Barning

58) Sejarah, Gerakan Dan Perkembangan Ajaran-Ajaran Sesat Dalam Dunia Islam By Hidayat bin Shafie, Naimah binti Ghazali

59) Sejauh Mana Penglibatan Pihak Industri Dapat Meningkatkan Kebolehpasaran Graduan Dan Cadangan Bagaimana Kerjasama Ini Dapat Dipertingkatkan Ke Arah Mencapai Hasrat Tersebut By Mohd As'ri bin Chik

60) Sumbangan Tamadun Islam Terhadap Pendidikan Islam Di Malaysia By Wan Mohd Tarmizi Bin Wan Othman

61) Hybrid Problem Based Learning Games for Effective Mathematics Learning By Faaizah Shahbodin, Zareena Rosli, Kamaruzaman Jusoff and Linda Khoo Mei Sui

62) Factors Contributing to Students’ Poor Performance in Engineering Mathematics By Dzaidah Hanin Nor Azlim, Emey Dyana Abd. Jalil

LAST_UPDATED2

upik2 upidb

E-mel Cetak
User Rating:  / 1

Buletin

2012

[ 1 ]    BULETIN UPIK VOL 1 _2012
[ 2 ]    BULETIN UPIK VOL 2_2012    

2013

[ 1 ]    BULETIN UPIK VOL 2_2013
[ 2 ]    BULTEIN UPIK VOL 1_2013    

2014

[ 1 ]    BULETIN UPIK VOL 1_2014
[ 2 ]    BULETIN UPIK VOL 2_2014

2015

[ 1 ]    BULETIN UPIK VOL 1_2015
[ 2 ]    BULETIN UPIK VOL 2_2015    Laporan

2012

[ 1 ]    LAPORAN UPIK 2012
[ 2 ]    Myinovasi_2012
[ 3 ]    i-envex 2012    

2013

[ 1 ]    LAPORAN UPIK 2013
[ 2 ]    Laporan Aktiviti Pertandingan 5S (Kategori Sudut 5S)    
[ 3 ]    Laporan ITEX13    
[ 4 ]    Laporan SIIF 2013    
[ 5 ]    Laporan UTEMEX2013
[ 6 ]    laporan i-envex 2013
[ 7 ]    laporan kik kebangsaan 2013    
[ 8 ]    laporan lawatan MIDA    
[ 9 ]    laporan riid201

2014

[ 1]    LAPORAN LAWATAN KERJA DAN JALINAN INTERAKTIF MELAKA BIOTECHNOLOGY CORPORATION    
[ 2]    LAPORAN UPIK 2014
[ 3]    Laporan KIK 2014
[ 4]    Laporan KIK Kebangsaaan 2014_PMM
[ 5]    Laporan icompex14
[ 6]    laporan MTE 2014    
[ 7]    laporan SCIIID2014    
[ 8]    laporan lawatan PBM_25.04.2014
[ 9]    laporan myinovasi_2014


2015

[ 1]    IIDEX15
[ 2]    LAPORAN KIK_2015
[ 3]    LAPORAN KUNJUNG HORMAT KE KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI    
[ 4]    LAPORAN PECIPTA 2015   
[ 5]    LAPORAN SEMINAR ENVIROPOLY 2015    
[ 6]    Laporan ITEX15    
[ 7]    Laporan SEL    
[ 8]    Laporan UPIK 2015    
[ 9]    Laporan iENFORCE2015
[10]    NCTVETi2015
[11]    NaREC 2015
[12]    i-Envex 2015
[13]    icompex 2015
[14]    laporan AiNEX2015    
[15]    laporan MIIEx2015

2016

[ 1]    LAPORAN MTE2016
[ 2]    laporan Bengkel KIK_2016
[ 3]    laporan KIK_2016

Perkaya

[ 1]    Laporan PERKAYA 8
[ 2]    Laporan PERKAYA 9
[ 3]    Laporan PERKAYA 10
[ 4]    Laporan PERKAYA 11
[ 5]    Laporan PERKAYA 12


LAST_UPDATED2

Makluman Penting Pendaftaran Pelajar

E-mel Cetak
User Rating:  / 3

Pra Pendaftaran Pelajar Baharu Dan Maklumat Berkaitan Pembayaran Yuran Sila Layari Portal www.pmm.edu.my/jhep*Terkini!

LAST_UPDATED2