Selamat Datang Ke Pusat Data Rasmi Politeknik Merlimau Melaka

Font Size

SCREEN

Profile

Tetapan
 
 
 
 

Pemantauan Pengajaran Dan Pembelajaran Politeknik Edisi 2015, Jabatan Pendidikan Politeknik, Kementerian Pendidikan Tinggi

E-mel Cetak
User Rating:  / 3
PoorBest 

PENGENALAN

Proses Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) merupakan antara elemen yang penting dalam menentukan kecemerlangan akademik pelajar. Pemantauan pengajaran pensyarah yang dilaksanakan secara berkala berdasarkan garis panduan ini dapat memastikan pelaksanaan PdP mematuhi perancangan dan peraturan yang ditetapkan. Penilaian pengajaran pensyarah oleh pegawai pemantau merangkumi proses semakan dokumen dan pencerapan semasa pelaksanaan PdP. Manakala maklumbalas pelajar merangkumi persepsi pelajar terhadap keberkesanan pengajaran pensyarah. Hasil penilaian pengajaran pensyarah dianalisa dan dilaporkan bagi tujuan melaksanakan tindakan penambahbaikan dalam meningkatkan pembangunan profesionalisme pensyarah.

Bagi memastikan pelaksanaan PdP pensyarah berfungsi seiring dengan perkembangan semasa, maka pelaksanaan pemantauan PdP harus dilaksanakan dengan terancang dan teratur agar ia mampu mendorong pensyarah untuk melaksanakan tugas dengan lebih berkesan. Pendekatan bimbingan harus ditekankan agar sebarang tindakan penambahbaikan kualiti berterusan (CQI) dapat dibuat.

Pelaksanaan pemantauan PdP ini juga seharusnya dilihat oleh pensyarah sebagai salah satu kaedah penilaian kendiri agar teknik PdP sentiasa ditambahbaik bagi disesuaikan dengan suasana pembelajaran masa kini selain memastikan core business politeknik berjalan sebagaimana yang dirancang. Teknik pengajaran pensyarah harus disesuaikan dengan keperluan industri masakini bagi memastikan graduan yang dihasilkan kekal relevan dan berdaya saing selaras dengan Petunjuk Kejayaan Utama (KSI) dalam Fasa 2 Peta Tuju Transformasi Politeknik yang menetapkan sebanyak 85% graduan perlu diterima bekerja (termasuk melanjut pengajian) dalam tempoh enam bulan setelah tamat pengajian. Pemantauan PdP juga perlu dijadikan satu agenda penting bagi memartabatkan profesionalisme pensyarah. Diharapkan garis panduan ini berupaya memberi panduan kepada pemimpin dan staf akademik bagi melaksanakan peranan dan tanggungjawab masing-masing dalam proses pemantauan PdP.

Garis Panduan Pemantauan Pengajaran Dan Pembelajaran Politeknik Edisi 2015, Jabatan Pendidikan Politeknik, Kementerian Pendidikan Tinggi.  KLIK SINI

boadercolour

 
JADUAL PEMANTAUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP)

Jadual Pemantauan PdP Bagi Sesi Disember 2018 dan Sesi Jun 2019.  KLIK SINI.

boadercolour


LAPORAN PEMANTAUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP)

Laporan Pemantauan PdP Bagi Sesi Disember 2018 dan Sesi Jun 2019.  KLIK SINI.