Selamat Datang Ke Pusat Data Rasmi Politeknik Merlimau Melaka

Font Size

SCREEN

Profile

Tetapan
 
 
 
 
SISTEM PENGHANTARAN BUSINESS PLAN PMM2018 (Penghantaran JPPKK dan PMM sahaja) - Sukuan Kedua
Borang online ini bertujuan untuk memudahkan pemilik proses membuat penghantaran BUSINESS PLAN 2018 JPPKK Dan PMM kepada Unit Pembangunan Prestasi PMM. Pihak kami memohon agar para pemilik proses dapat meluangkan sedikit masa untuk mengisi borang ini.
Sila pilih pemilik proses (*) KUPIK
KULPL/KJ
KJHEP
PRO
KULPL/KJ/Penyelaras Akaun Amanah
KUKP/PNA
TPSA/PNA
KULPL
TPA/Pengerusi JK OBE/Peg e-Learning/KUPIM
KJ/KUPEP
KUCISEC
KUCISEC/Peg Alumni
PENGURUS COT
Please Enter
Sila Pilih Strategi Utama (*) MELESTARI INSTITUSI KONDUSIF
MEMPERKAYA BAKAT
MENGOLAH REKABENTUK SISTEM PENDIDIKAN
MEMANTAP PERKONGSIAN INDUSTRI DAN KOMUNITI
Please Select
Sila Pilih PETUNJUK PRESTASI KPI (*) 1.1.2 Tahap kepuasan majikan terhadap graduan yang bekerja
1.2.1 Bilangan peserta PSH bagi setiap institusi
2.1.1 Peratus program yang memenuhi norma di setiap institusi bagi pengambilan perdana pada tahun semasa.
2.2.2 Bilangan hebahan jabatan & institusi di media sosial
2.6.1 Jumlah pendapatan daripada program PSH yang berkaitan menyumbang kepada akaun amanah
2.7.1 Peratus prestasi perbelanjaan mengurus pada tahap yang tinggi dicapai oleh institusi
2.7.2 Peratusan institusi mencapai penjimatan minimum sebanyak 5% bayaran bil elektrik
2.8.1 Peratus pematuhan tatacara kewangan dalam audit kewangan tahunan
3.1.3 Peningkatan Kualiti Tenaga Pengajar : Peningkatan kemahiran/kompentensi tenaga pengajar TVET melalui program latihan bersama industri.
4.2.1 Peratusan pelaksanaan pembelajaran teradun dan pembangunan bahan pembelajaran digital.
4.2.2 Kadar tamat pengajian dalam tempoh (iGOT)(Peratusan)
5.1.1 Bilangan industri / agensi yang mempunyai kolaborasi aktif dengan institusi
5.3.1 Bilangan program yang melibatkan alumni
5.4.1 Peratusan tahap pencapaian status Centre of Technology (COT) / niche area.
5.4.2 Bilangan produk inovasi yang diaplikasikan
5.4.3 Peratus kertas penyelidikan/kertas konsep penyelidikan yang diterbitkan di peringkat zon/ kebangsaan/ antarabangsa melalui pemerkasaan penyelidik
Please Select
Muat naik fail pertama
Invalid Input
Muat naik fail kedua jika ada
Invalid Input
Muat naik fail ketiga jika ada
Invalid Input