BORANG KAJISELIDIK KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN

Tuan/Puan,

Soal selidik ini bertujuan bagi mendapatkan maklumbalas pelajar berkenaan tahap kepuasan pelajar PMM.

Pihak politeknik berterima kasih atas kesediaan para pelajar untuk menjawab soal selidik dalam membantu PMM mempertingkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan sumber manusia di dalam PMM.


Pengurusan
Politeknik Merlimau


# PANDUAN #
Bahagian 1 adalah berkaitan dengan latar belakang anda sebagai responden. Bahagian 2 pula berkaitan tahap perkhidmatanoleh PMM. Bahagian terakhir adalah Cadangan/Pendapat/Komen Ke Arah Penambaikan Berterusan.

**NOTA : SEKIRANYA TIADA PAPARAN SETELAH KLIK BUTANG next>> SILA KLIK BUTANG `BACK' PADA BROWSER ANDA.

Arahan : Sila tandakan pada petak yang berkenaan berpandukan skala ini : 1 = Sangat Tidak Setuju 2 = Tidak Setuju 3 = Kurang Setuju 4 = Setuju 5 = Sangat Setuju

There are 12 questions in this survey.
A note on privacy
This survey is anonymous.
The record of your survey responses does not contain any identifying information about you, unless a specific survey question explicitly asked for it. If you used an identifying token to access this survey, please rest assured that this token will not be stored together with your responses. It is managed in a separate database and will only be updated to indicate whether you did (or did not) complete this survey. There is no way of matching identification tokens with survey responses.