banner


SELAMAT DATANG KE
SISTEM PENILAIAN PENSYARAH OLEH PELAJAR (e-S3P)
POLITEKNIK MERLIMAU, MELAKA


pensyarahpelajar


PENGENALAN SISTEM PENILAIAN PENSYARAH
Sistem Penilaian pelajar oleh pensyarah(e-S3P) ialah platform dimana pensyarah dinilai daripada instrumen penilaian yang
telah diisi oleh pelajar.Dengan adanya penilaian ini dapat menambahbaik kualiti pengajaran pensyarah dan membantu
meningkatkan profesionalisma dalam bidang pengajaran. Sistem ini dapat membantu pihak Politeknik melahirkan kakitangan
yang mampu membimbing generasi muda tanpa mempunyai sebarang masalah dalam berinteraksi dengan pelajar dengan
pembelajaran mereka. Terima kasih.


© Copyright: Politeknik Merlimau, Melaka