Selamat Datang Ke Pusat Data Rasmi Politeknik Merlimau Melaka

Font Size

SCREEN

Profile

Tetapan
 
 
 

Pengumuman


Jika anda terlupa katalaluan Sistem SPMP sila emelkan nama, no.KP dan No. Pendaftaran pelajar ke webmaster[@]pmm.edu.my


Teja Suite Politeknik Merlimau

BOOK NOW !

Makluman penempahan untuk penginapan Teja Suite Politeknik Merlimau sila hubungi :

CALL : 06-2636687
EXT : 7022

Or you can call Teja Suite representative at : 016 - 6976016 (Pn. Nurul Izzati Binti Abu Bakar)


Layari Facebook Politeknik Merlimau.Tinggalkan jejak anda dengan "like"

Klik sini


Makluman Penting Pelajar : Bagi memudahkan sebarang urusan pertanyaan berkenaan pendaftaran pelajar baharu dan senior dan perkara berkaitan pelajar yang lain, sila hubungi:

Tel : 06-2636687
Hotline HEP PMM 011-56944427
Fax : 06-2636678
Email : jhep[@]pmm.edu.myJika anda terlupa katalaluan Sistem SPMP sila emelkan nama, no.KP dan No. Pendaftaran pelajar ke webmaster[@]pmm.edu.my


Teja Suite Politeknik Merlimau

BOOK NOW !

Makluman penempahan untuk penginapan Teja Suite Politeknik Merlimau sila hubungi :

CALL : 06-2636687
EXT : 7022

Or you can call Teja Suite representative at : 016 - 6976016 (Pn. Nurul Izzati Binti Abu Bakar)


Layari Facebook Politeknik Merlimau.Tinggalkan jejak anda dengan "like"

Klik sini


Makluman Penting Pelajar : Bagi memudahkan sebarang urusan pertanyaan berkenaan pendaftaran pelajar baharu dan senior dan perkara berkaitan pelajar yang lain, sila hubungi:

Tel : 06-2636687
Hotline HEP PMM 011-56944427
Fax : 06-2636678
Email : jhep[@]pmm.edu.myJika anda terlupa katalaluan Sistem SPMP sila emelkan nama, no.KP dan No. Pendaftaran pelajar ke webmaster[@]pmm.edu.my


Teja Suite Politeknik Merlimau

BOOK NOW !

Makluman penempahan untuk penginapan Teja Suite Politeknik Merlimau sila hubungi :

CALL : 06-2636687
EXT : 7022

Or you can call Teja Suite representative at : 016 - 6976016 (Pn. Nurul Izzati Binti Abu Bakar)


Layari Facebook Politeknik Merlimau.Tinggalkan jejak anda dengan "like"

Klik sini


Makluman Penting Pelajar : Bagi memudahkan sebarang urusan pertanyaan berkenaan pendaftaran pelajar baharu dan senior dan perkara berkaitan pelajar yang lain, sila hubungi:

Tel : 06-2636687
Hotline HEP PMM 011-56944427
Fax : 06-2636678
Email : jhep[@]pmm.edu.myJika anda terlupa katalaluan Sistem SPMP sila emelkan nama, no.KP dan No. Pendaftaran pelajar ke webmaster[@]pmm.edu.my


Teja Suite Politeknik Merlimau

BOOK NOW !

Makluman penempahan untuk penginapan Teja Suite Politeknik Merlimau sila hubungi :

CALL : 06-2636687
EXT : 7022

Or you can call Teja Suite representative at : 016 - 6976016 (Pn. Nurul Izzati Binti Abu Bakar)


Layari Facebook Politeknik Merlimau.Tinggalkan jejak anda dengan "like"

Klik sini


Makluman Penting Pelajar : Bagi memudahkan sebarang urusan pertanyaan berkenaan pendaftaran pelajar baharu dan senior dan perkara berkaitan pelajar yang lain, sila hubungi:

Tel : 06-2636687
Hotline HEP PMM 011-56944427
Fax : 06-2636678
Email : jhep[@]pmm.edu.myJika anda terlupa katalaluan Sistem SPMP sila emelkan nama, no.KP dan No. Pendaftaran pelajar ke webmaster[@]pmm.edu.my


Teja Suite Politeknik Merlimau

BOOK NOW !

Makluman penempahan untuk penginapan Teja Suite Politeknik Merlimau sila hubungi :

CALL : 06-2636687
EXT : 7022

Or you can call Teja Suite representative at : 016 - 6976016 (Pn. Nurul Izzati Binti Abu Bakar)


Layari Facebook Politeknik Merlimau.Tinggalkan jejak anda dengan "like"

Klik sini


Makluman Penting Pelajar : Bagi memudahkan sebarang urusan pertanyaan berkenaan pendaftaran pelajar baharu dan senior dan perkara berkaitan pelajar yang lain, sila hubungi:

Tel : 06-2636687
Hotline HEP PMM 011-56944427
Fax : 06-2636678
Email : jhep[@]pmm.edu.myJika anda terlupa katalaluan Sistem SPMP sila emelkan nama, no.KP dan No. Pendaftaran pelajar ke webmaster[@]pmm.edu.my


Teja Suite Politeknik Merlimau

BOOK NOW !

Makluman penempahan untuk penginapan Teja Suite Politeknik Merlimau sila hubungi :

CALL : 06-2636687
EXT : 7022

Or you can call Teja Suite representative at : 016 - 6976016 (Pn. Nurul Izzati Binti Abu Bakar)


Layari Facebook Politeknik Merlimau.Tinggalkan jejak anda dengan "like"

Klik sini


Makluman Penting Pelajar : Bagi memudahkan sebarang urusan pertanyaan berkenaan pendaftaran pelajar baharu dan senior dan perkara berkaitan pelajar yang lain, sila hubungi:

Tel : 06-2636687
Hotline HEP PMM 011-56944427
Fax : 06-2636678
Email : jhep[@]pmm.edu.myJika anda terlupa katalaluan Sistem SPMP sila emelkan nama, no.KP dan No. Pendaftaran pelajar ke webmaster[@]pmm.edu.my


Teja Suite Politeknik Merlimau

BOOK NOW !

Makluman penempahan untuk penginapan Teja Suite Politeknik Merlimau sila hubungi :

CALL : 06-2636687
EXT : 7022

Or you can call Teja Suite representative at : 016 - 6976016 (Pn. Nurul Izzati Binti Abu Bakar)


Layari Facebook Politeknik Merlimau.Tinggalkan jejak anda dengan "like"

Klik sini


Makluman Penting Pelajar : Bagi memudahkan sebarang urusan pertanyaan berkenaan pendaftaran pelajar baharu dan senior dan perkara berkaitan pelajar yang lain, sila hubungi:

Tel : 06-2636687
Hotline HEP PMM 011-56944427
Fax : 06-2636678
Email : jhep[@]pmm.edu.myJika anda terlupa katalaluan Sistem SPMP sila emelkan nama, no.KP dan No. Pendaftaran pelajar ke webmaster[@]pmm.edu.my


Teja Suite Politeknik Merlimau

BOOK NOW !

Makluman penempahan untuk penginapan Teja Suite Politeknik Merlimau sila hubungi :

CALL : 06-2636687
EXT : 7022

Or you can call Teja Suite representative at : 016 - 6976016 (Pn. Nurul Izzati Binti Abu Bakar)


Layari Facebook Politeknik Merlimau.Tinggalkan jejak anda dengan "like"

Klik sini


Makluman Penting Pelajar : Bagi memudahkan sebarang urusan pertanyaan berkenaan pendaftaran pelajar baharu dan senior dan perkara berkaitan pelajar yang lain, sila hubungi:

Tel : 06-2636687
Hotline HEP PMM 011-56944427
Fax : 06-2636678
Email : jhep[@]pmm.edu.my 
 
 
 
 
 

Mengenai Kami


PENGENALAN

Jabatan Perdagangan telah diwujudkan seiring dengan penubuhan Politeknik Merlimau pada tahun 2002. Kewujudan Jabatan Perdagangan dapat menyokong aspirasi dan matlamat Politeknik untuk melahirkan tenaga separa professional yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang perakaunan, pemasaran dan pengajian perniagaan yang boleh diserapkan ke dalam pelbagai industri. Staf akademik Jabatan ini terdiri dari pensyarah-pensyarah yang berkelulusan dalam pelbagai bidang seperti perakaunan, kewangan, pengurusan perniagaan, pemasaran dan lain-lain yang mempunyai pengalaman luas dalam perkhidmatan pendidikan.


Objektif

Menyediakan Pendidikan dan latihan yang berkualiti dalam bidang ilmu perakaunan, pemasaran dan pengajian perniagaan bagi memenuhi keperluan industri dan pembangunan negara.


Matlamat

Melengkapkan pelajar dengan pengetahuan yang menyeluruh berkaitan bidang perakaunan, pemasaran dan pengajian perniagaan di samping menerapkan nilai-nilai murni ke arah pembentukan masyarakat berilmu, berakhlak, berdisplin, bertoleransi dan berdaya saing. Jabatan Perdagangan juga komited dalam  menyediakan pelajar yang mahir dalam mengaplikasikan pengetahuan teori dan praktis selari dengan kehendak industri sebagai menyokong wawasan dan aspirasi negara dalam usaha mencapai status negara maju.PROGRAM PENGAJIAN YANG DITAWARKAN

Program Pengajian

Tempoh Pengajian

No Akreditasi

Diploma Akauntansi (DAT)

3 Tahun (6 semester)

 MQA/FA3086

Diploma Pemasaran (DPR)

3 Tahun (6 semester)

 MQA/FA3087

Diploma Pengajian Perniagaan (DPM)

3 Tahun (6 semester)

 MQA/FA0988


KEMUDAHAN YANG DISEDIAKAN

1.   Bilik Kuliah 1 -16
2.   Dewan Kuliah Jabatan
3.   Makmal Komputer 1 & 2
4.   Bilik Seminar
5.   Bilik TEC
6.   Bilik Usahasama
7.   Bilik COME Consulting
8.   Studio Pengiklanan
    a. Bilik Persediaan
         b. Studio Foto
         c. Modeling Studio
9.   Bilik Gerakan Commerce Club
10. Dataran Starena
11. Dataran Millenium
12. Bilik-Bilik Pensyarah
13. Bilik Mesyuarat / Perbincangan
14. Surau Pensyarah dan Pelajar


PERSEKITARAN JABATAN

jp2018

 

Carta Organisasi

CARTA ORGANISASI JABATAN PERDAGANGAN Klik sini

Diploma Akauntasi


PENGENALAN

•    Latar belakang program

Perakaunan adalah elemen pengetahuan yang membangun dan menyampaikan maklumat kewangan mengenai organisasi dan organisasi bukan berasaskan keuntungan kepada pihak pengurusan, pihak berkepentingan, kerajaan, bank, pemiutang dan pihak yang berkaitan, untuk membantu membuat keputusan dalam bidang ekonomi dan perniagaan. Oleh itu, keperluan untuk graduan dengan pengetahuan dan kemahiran yang mencukupi dalam perakaunan adalah penting untuk memenuhi tugas. Di samping itu, perkembangan pasaran global telah menjadikannya peluang yang besar kepada graduan perakaunan untuk mendapat peluang pekerjaan. Seiring dengam matlamat 2020, 65 000 akauntan diperlukan pada ketika itu. Jabatan Pendidikan Politeknik (JPP) mengambil inisiatif untuk memenuhi permintaan ini dengan menawarkan program Diploma Perakaunan. Harapan jabatan agar sasaran kerperluan kerjaya ini dapat dicapai seperti yang disasarkan.


•    Sinopsis program

Diploma Perakaunan di politeknik, di bawah Kementerian Pendidikan direkabentuk untuk melengkapkan graduan dengan pengetahuan dan kemahiran dengan pengalaman pendidikan bersepadu dalam bidang teras, dan sub-bidang perakaunan kewangan, pengauditan, percukaian dan perakaunan kos serta pengetahuan pengurusan, teknologi maklumat, keusahawanan dan pembangunan interpersonal. Objektif program ini adalah menyediakan pendidikan perakaunan di peringkat profesional untuk memenuhi permintaan kedua-dua sektor awam dan swasta.

Matlamat program ini adalah untuk melengkapkan graduan masa depan dengan kemahiran perakaunan dan pengurusan dalam persekitaran perniagaan untuk membina kerjaya mereka dalam bidang perakaunan. Setiap kursus dalam program perakaunan termasuk pendidikan, peperiksaan, pengalaman, perkembangan interpersonal dan etika. Program ini direkabentuk dan ditandaaras oleh badan-badan profesional perakaunan di Malaysia yang dinyatakan dalam jadual 1, Bahagian 2 Akta Akauntan 1967, Piawaian Perakaunan Antarabangsa (IAS), Persekutuan Akauntan Antarabangsa (IFAC) dan Perakaunan Piawaian Program di bawah Malaysia Qualification Agency (MQA). Graduan akan dianugerahkan Diploma Perakaunan oleh Politeknik.


SYARAT KEMASUKAN

Untuk maklumat lanjut berkenaan syarat kemasukan ke Politeknik Merlimau (Politeknik Konvensional) Klik sini
http://www.mypolycc.edu.my/index.php/program/sepenuh-masa/diploma/politeknik


PROGRAMME AIMS

The aims of this programme is to equip the future graduates with accounting and management skills in business environment in order to build their careers in accountancy which encompass the entire spectrum of commercial and governmental activities as well as graduate education and lifelong learning. Each of the courses in the accounting programme includes rigorous education, examination, experience, interpersonal developments and ethics requirements. This programme is designed and benchmarked with the accounting professional bodies in Malaysia which is the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Graduates will be awarded Diploma in Accountancy by the institution.

 

PROGRAMME EDUCATIONAL OBJECTIVES (PEO)

The Diploma in Accountancy programme shall produce semi-professionals accounting practitioners who are:
PEO1 : knowledgeable and technically competent in accounting discipline in line with the industry requirement
PEO2 : able to integrate values, attitudes, professionalism and social skills in engaging with society and stakeholders
PEO3 : adopt the roles of a leader and a team member, and communicate effectively to provide data driven solutions for accounting problems
PEO4 : proactively acquire new knowledge and skills for career advancement and innovatively manage resources and information

PROGRAMME HANDBOOK

Klik Sini.


PROSPEK KERJAYA

Graduan dari program ini akan dapat memasuki pekerjaan dalam mana-mana industri. Pengetahuan, kemahiran dan kebolehan yang diperoleh oleh pelajar dari program ini akan membolehkan mereka menjadi:

• Penolong Akauntan, pegawai akaun atau penolong pegawai kewangan di sektor awam ataupun swasta.
• Pembantu Juruaudit dalam sektor awam dan swasta.
• Pentafsir Cukai, Penolong Pentafsir Cukai di Hasil Dalam Negeri, Agen Firma Cukai di Firma Perundingan Cukai dan Jabatan Pencukaian.
• Penolong Penasihat Kewangan, Pegawai dalam institusi kewangan dan syarikat pelaburan.
• Usahawan.
• Ejen sekuriti dalam bidang berkaitan lain.
• Baik dalam peningkatan kerjaya dari segi melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi dan badan profesional.


SENARAI PENSYARAH PROGRAM DIPLOMA AKAUNTASI

jp2023DAT 

Diploma Pemasaran


PENGENALAN

•    Latar belakang program

Pemasaran adalah salah satu aspek yang paling kreatif dan penting dalam setiap amalan perniagaan. Ia memainkan peranan penting dalam persekitaran yang sangat berdaya saing hari ini. Pemasaran adalah kajian mengenai proses pertukaran mengenai cara transaksi dimulakan, dimotivasikan, difasilitasi dan dipenuhi. Bidang pemasaran telah tersebar dengan pesat dalam syarikat-syarikat jualan barangan pengguna, syarikat jualan barang tahan lama, syarikat peralatan industri, organisasi kerajaan dan organisasi bukan berasaskan keuntungan. Dengan teknologi yang tinggi dan  mencabar pertumbuhan industri serta permintaan yang semakin meningkat untuk tenaga kerja yang berkemahiran dan berpengetahuan. Pelbagai industri memerlukan lebih ramai pekerja analitikal dan kreatif untuk terus berada di pasaran global yang semakin kompetitif. Ini menunjukkan bahawa semakin banyak syarikat bergerak ke arah kesedaran pemasaran. Oleh itu, terdapat permintaan yang semakin meningkat bagi pekerja yang berkelayakan dan yang benar-benar boleh bekhidmat dengan sektor kerajaan dan swasta.

Jabatan Pendidikan Politeknik (JPP) telah bekerjasama dengan industri negara dalam membangunkan kurikulum untuk program ini. Kerjasama ini bertujuan untuk melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk seseorang yang bekerja sebagai pegawai pemasaran dengan peranan penyeliaan dan tanggungjawab penting dalam fungsi perniagaan yang mungkin termasuk pengurusan produk, penyelidikan pemasaran dan penjualan. Kurikulum ini menggabungkan semua aktiviti di sekitar perniagaan moden dan mencabar. Oleh itu, ia pembangunan pengetahuan, kemahiran dan sikap pelajar melalui kurikulum yang ketat yang memenuhi keperluan ekonomi berasaskan pengetahuan. Ini akan memberi nilai tambah kepada pelajar dan memastikan pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh daripada program ini adalah relevan dengan keperluan industri.

•    Sinopsis program


Diploma Pemasaran akan memberi peluang kepada pelajar untuk memperoleh pengetahuan mengenai prinsip pemasaran dan mengembangkan kemahiran dan teknik yang digunakan oleh pengamal pemasaran dalam persekitaran perniagaan yang kompetitif. Objektif utama adalah untuk meningkatkan keupayaan pelajar untuk melaksanakan tugas-tugas pemasaran yang merangkumi campuran pemasaran, tingkah laku pengguna, penyelidikan pemasaran dan pembuatan keputusan, sama ada di peringkat tempatan atau antarabangsa. Pelajar akan didedahkan kepada pelbagai aspek yang mempengaruhi aktiviti pemasaran.

Untuk menghasilkan pelajar yang kompeten, program ini dilengkapkan dengan bidang-bidang lain yang berkaitan seperti perdagangan, perakaunan, ekonomi, keusahawanan, pengiklanan, peruncitan, teknologi perundangan dan teknologi maklumat. Pengetahuan akan membantu
pelajar membuat keputusan pemasaran yang betul.  

Untuk meningkatkan keyakinan diri pelajar dalam komunikasi, kursus Bahasa Inggeris akan diajar sepanjang program. Seiring dengan matlamat kerajaan untuk menghasilkan modal insan yang seimbang, program ini juga dilengkapi dengan  kursus agama dan moral.

Untuk meningkatkan lagi keupayaan dan kemahiran pelajar dalam pemasaran, pelajar akan menjalani enam (6) semester termasuk latihan industri. Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang diperlukan untuk memahami peranan pemasaran penting dalam kejayaan organisasi perniagaan.
 
Melalui kajian kes dan projek berkumpulan, pelajar akan dapat menganalisis keadaan pasaran semasa, mengenalpasti dan menilai peluang pasaran dan belajar untuk membangunkan rancangan pemasaran bersepadu. Oleh itu, program ini akan menghasilkan graduan yang berkelayakan, transformatif dan kompeten yang dapat menjadi sebahagian daripada tenaga kerja dalam sektor perniagaan.


SYARAT KEMASUKAN

Untuk maklumat lanjut berkenaan syarat kemasukan ke Politeknik Merlimau (Politeknik Konvensional) Klik sini
http://www.mypolycc.edu.my/index.php/program/sepenuh-masa/diploma/politeknik


PROGRAMME AIMS

Graduates will have the fundamental knowledge needed to understand the vital role marketing plays in the success of a firm. They will be able to analyse current market situations, identify and evaluate marketing opportunities, investigate, establish and adjust marketing mix and learn to develop a marketing plan. Hence, it is envisioned that this programme will produce qualified, transformative and competence graduates who are able to be part of manpower in the business sector.

PROGRAMME EDUCATIONAL OBJECTIVES (PEO)

The Diploma in Marketing programme shall produce semi-professionals who are able to:
PEO1: Occupy the field of marketing with marketers who are knowledgeable and skilful in marketing world
PEO2: Provide the industries with marketers who can communicate well in written and spoken to convey information as a leader or a member of a team in executing programmes related to marketing as well as other activities in a variety of contexts
PEO3: Produce marketers who are involved in continuously seeking knowledge and skills activities or emerge as an entrepreneur in order to sustain themselves in the challenging world of information and technology
PEO4: Establish the behaviour of marketers by conforming to the ethics and professionalism of marketing in order to grow and succeed in life within industries, organisations as well as societyPROGRAMME HANDBOOK

Klik Sini.

 

PROSPEK KERJAYA

Graduan dari program Diploma Pemasaran boleh melihat untuk memulakan kerjaya yang bermanfaat dalam organisasi pemasaran dan jualan berorientasi seperti institusi perbankan dan kewangan, industri hotel dan pelancongan, firma pembuatan, penyedia perkhidmatan telekomunikasi, perniagaan runcit, agensi insurans, organisasi media dan lain-lain. Antara skop atau bidang yang boleh diceburi adalah:

• Jualan
• Peruncitan
• Perolehan
• Perkhidmatan pelanggan
• Penjenamaan
• Penyelidikan pemasaran
• Tanggungjawab sosial korporat


SENARAI PENSYARAH PROGRAM DIPLOMA PEMASARAN

 jp2023DPR


Diploma Pengajian Perniagaan


PENGENALAN

•    Latar belakang program

Dunia perniagaan terus berkembang baik dari segi skala dan kerumitan. Kemajuan teknologi dan globalisasi telah membawa kepada penciptaan beberapa pendekatan baru untuk menampung tren semasa untuk memenuhi keperluan global. Kelahiran zaman pengetahuan mencipta cabaran untuk bersaing dan bertahan dalam perniagaan hari ini. Oleh itu, seorang pekerja mahir banyak dituntut oleh majikan untuk memenuhi keperluan organisasi mereka.

Oleh sebab itu, Jabatan Pendidikan Politeknik (JPP) telah bekerjasama dengan sektor industri dalam mengkaji semula kurikulum. Tujuan kerjasama ini adalah untuk melengkapkan pelajar dengan maklumat terkini, pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk mahir dalam bidang teras berorientasikan perniagaan seperti pengurusan perniagaan, pemasaran, perakaunan, keusahawanan, undang-undang perniagaan, pengurusan sumber manusia, kewangan dan ekonomi.

Program berstruktur ini bertujuan untuk menggalakkan pelajar menjadi lebih kreatif, inovatif dan giat. Pelajar akan dibangunkan dengan pelbagai kemahiran seperti kemahiran menyelesaikan masalah dan pengetahuan yang berkaitan dengan perniagaan moden. Struktur program ini memastikan bahawa semua kursus adalah selari di setiap peringkat, dan pengetahuan dan kemahiran yang dikembangkan secara progresif sepanjang kursus berlangsung.

•    Sinopsis program

Diploma Pengajian Perniagaan bertujuan untuk meningkatkan dan memperkayakan pengetahuan pelajar dan membantu mempersiapkan pelajar untuk cabaran kerjaya dalam perniagaan kontemporari. Ini merupakan bidang pengajian yang dinamik untuk pelajar yang ingin membangunkan kemahiran dalam pelbagai kajian seperti pentadbiran, pengurusan sumber manusia, perakaunan, kewangan, pemasaran, insurans, perbankan, dan juga keusahawanan. Oleh kerana rangka kerja kursus yang fleksibel, pelajar dapat memilih laluan yang sesuai dengan minat mereka, sama ada untuk memasuki pasaran kerja atau meneruskan pengajian mereka dalam pelbagai program perniagaan.


SYARAT KEMASUKAN

Untuk maklumat lanjut berkenaan syarat kemasukan ke Politeknik Merlimau (Politeknik Konvensional) Klik sini
http://www.mypolycc.edu.my/index.php/program/sepenuh-masa/diploma/politeknik


PROGRAMME AIMS

The Diploma in Business Studies graduates in Polytechnics, Ministry of Higher Education will have knowledge, technical skills and attitude to adapt themselves with new technological advancement and challenges in business related fields.


PROGRAMME EDUCATIONAL OBJECTIVES (PEO)

The Diploma in Business Studies programme shall produce semi-professionals who are:
PEO1: Business practitioners who apply knowledge, understanding and managerial skills in providing solutions for business issues and challenges.
PEO2: Business practitioners who are agile in the execution of and able to manipulate digital applications and data to perform business tasks.
PEO3: Business practitioners who communicate effectively in executing the roles of a leader as to provide high quality of services to the business operations.
PEO4: Business practitioners who proactively acquire new knowledge and skills for career advancement and comply with organisational and professional ethics in work and social environment.

PROGRAMME HANDBOOK

Klik Sini.

 

PROSPEK KERJAYA

Program ini dirancang sedemikian agar dapat mendidik dan melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran komprehensif dalam bidang yang berkaitan dan menggabungkan semua aspek kajian perniagaan dan keusahawanan. Oleh itu, graduan program tiga tahun ini boleh mempunyai pilihan kerjaya yang luas. Contoh di bawah adalah sebahagian daripada kerjaya yang boleh diceburi oleh mereka:

• Pentadbiran / Eksekutif Pengurusan
• Eksekutif di syarikat swasta dan kerajaan
• Eksekutif jualan dan pemasaran
• Usahawan
• Eksekutif Pemasaran
• Usahawan dalam e-dagang
• Eksekutif Pembangunan Perniagaan
• Eksekutif Operasi
• Perancang Kewangan
• Ejen insurans atau eksekutif


SENARAI PENSYARAH PROGRAM DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN

jp2023DPM


AktivitiIkuti Aktiviti Jabatan Kami Di :

FACEBOOK


https://www.facebook.com/jabatanperdagangan.politeknikmerlimau/


INSTAGRAM

https://www.instagram.com/jabatanperdaganganpmm/

 


BLOG

https://commercepolymerlimau.weebly.com/

 

Laporan Aktiviti Mengikut Program :

DIPLOMA AKAUNTANSI

BIL

PROGRAM PPI

KURSUS

PENYERTAAN

NAMA TENAGA PENGAJAR/SYARIKAT

STATUS

 

1

Seminar Pelabur Bijak

DPA2033 Personal Management Wealth

DAT & DPM

PUNB Melaka

 

8/2/2018

 

2

Seminar Audit

DPA3043 Auditing                               DPA5043 Audit & Assurance

DAT

MNZWAJ, Melaka

 

31/1/2018

 

3

Lawatan Akademik ke Koko Minda

DPA6023 Cost & Management Accounting 2

DAT

Koko Minda

 

26/2/2018

 

4

Accounting System Enabled GST by Autocount

DPA3023 Computerised Accounting System

DAT

En Nazzel, Autocount Sdn. Bhd

 

15/3/2018

 

5

Seminar Perakaunan Kewangan

DPA6013 Financial Accounting 4

DAT

KPRJ SDN. BHD

 

21/2/2018

 

6

Seminar Percukaian

DPA5033 Malaysian Taxation 2 & DPA3033 Malaysian Taxation 1

DAT

LHDN MELAKA

 

 

27/3/2018

 

 

7

Perkongsian Ilmu Dari Jabatan Peguam Negara: Pemahaman Akta Kontrak 1950

DPB3063 Business Law

DPM, DAT & DPR

Pejabat Peguam Negara Putrajaya

 

5/1/2018

 

8

Lawatan Industri Ke Premis Perniagaan (D’herbs)

DPB2012 Entrepreneurship

DPM, DAT & DPR

D'herbs Petaling Jaya

 

 

8/3/2018

 

9

Internet Of Things “Technology Intellegence”

JKE

DAT

Dot Com Telecommunication Sdn Bhd

 

9/3/2018

 

10

Accounting System Enabled GST by Autocount Siri 2

DPA3023 Computerised Accounting System

DAT

En Nazzel, Autocount Sdn. Bhd

 

4/4/2018


DIPLOMA PEMASARAN

BIL

PROGRAM PPI

KURSUS

PENYERTAAN

NAMA TENAGA PENGAJAR/SYARIKAT

STATUS

 

1

Academic Visit: The Power of Branding

DPM3023 NPD & Branding                                                                                                  

DPR

Walter Barber Empire

 

10/1/2018

 

2

Academic Visit: The Power of Branding

DPM3023 NPD & Branding                                                                                                

DPR

Kilang Yakult

 

10/1/2018

 

3

Academic Visit: Marketing Exposure

DPM1013 Principles of Marketing

DPR

Pn. Nurul Firdaus bt Salim

Koko Minda (M) Food Industries

 

14/3/2018

 

4

Sales Talk: Enhancing Selling Skills

DPM3013 - Sales Management

DPR

Mohd Zaimin bin Ismail   Ismail Food Enterprise

 

7/2/2018

 

5

Academic Visit: OEM Manufacturer

DPM3033 Consumer Behaviour

DPR

Perfume Heaven, AYER Keroh, Melaka

 

6/3/2018

 

6

Field Trip & Academic Visit:   Labeyla Legacy Sdn Bhd

DPM5023 Advertising

DPR

En Iskandar bin Husin

Labeyla Legacy Sdn Bhd

 

 

21/2/2018

 

 

7

Academic Visit: SCOOP WORK ICE CREAM COMPANY

DPM6033 Marketing Plan

DPR

Koko Minda (M) Food Industries

 

 

21/3/2018

 

 

8

Field Trip: Supplementary and core product in Flower of Services

DPM6013 Services Marketing

DPR

Sunway Lagoon, Bandar Sunway, Selangor

 

 

28/2/2018

 

 

 

9

Perkongsian Ilmu Dari Jabatan Peguam Negara: Pemahaman Akta Kontrak 1950

DPB3063 Business Law

DPM, DAT & DPR

Pejabat Peguam Negara Putrajaya

 

 

5/1/2018

 

10

Lawatan Industri Ke Premis Perniagaan (D’herbs)

DPB2012 Entrepreneurship

DPM, DAT & DPR

D'herbs Petaling Jaya

 

8/3/2018


DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN

BIL

PROGRAM PPI

KURSUS

PENYERTAAN

NAMA TENAGA PENGAJAR/SYARIKAT

STATUS

 

 

 

1

Perkongsian Ilmu Dari Jabatan Peguam Negara: Pemahaman Akta Kontrak 1950

DPB3063 Business Law

DPM, DAT & DPR

Pejabat Peguam Negara Putrajaya

 

 

5/1/2018

 

2

Field Visit : SKMM Cyberjaya

DPB1033 Management Information System

DPM

SKMM Cyberjaya

 

25/1/2018

 

3

Lawatan Industri Ke Premis Perniagaan (D’herbs)

DPB2012 Entrepreneurship

DPM, DAT & DPR

D'herbs Petaling Jaya / Lazada Subang Jaya

 

8/3/2018

 

4

Perkongsian Ilmu – Persatuan Insurans Am Malaysia

DPB5013 Principles and Practices of Insurance

DPM

Aizat Agency, Melaka

 

8/3/2018

 

5

International Business Talk : ADZ Group

DPP2013 Introduction to International Business

DPM

ADZ Group Holding Sdn. Bhd., Shah Alam

 

5/3/2018

 

6

Perkongsian Ilmu Dari Bank Islam

DPB2033 Business Mathematics

DPM

Bank Islam, Melaka


14/3/2018

 

7

Lawatan Industri Ke Pos Malaysia @ Poslaju, Zalora

DPB6033 Operations Management

DPM

Poslaju / Zalora, KL

 

6/3/2018

 

 

8

HR Seminar: Compensation Management In Industry

DPB6013 Human Resource Management

DPM

Jabatan Tenaga Kerja Melaka

 

1/3/2018

 

9

Seminar Pelabur Bijak

DPA2033 Personal Management Wealth

DAT & DPM

PUNB Melaka

 

8/2/2018


Rakan Kolaborasi bersama Industri

Bil.

Program Pengajian

Rakan Kolaborasi

1

Diploma Akauntansi

- Kumpulan Prasarana Rakyat Johor Sdn. Bhd.
- Auto Count Sdn. Bhd.

2

Diploma Pemasaran

- Koko Minda Food Industries (M) Sdn. Bhd.
- Labeyla Legacy Sdn. Bhd.

3

Diploma Pengajian Perniagaan

- ADZ Group Holdings Sdn. Bhd.
- Koperasi Bela Masyarakat Melaka Bhd. (KOBEMAS) 
 
 
 

Hubungi Kami Di Jabatan Perdagangan

E-mel Cetak
User Rating:  / 37
PoorBest 

Layari JP PMM eLearning Portal Klik Sini

Politeknik Merlimau

Kementerian Pendidikan Tinggi
77300 Merlimau
Melaka

Tel : 06-2636687
Fax : 06-2636678

Email : webmaster[@]pmm.edu.my