Objektif program ini dilaksanakan adalah untuk :
   
1. Memberi pendedahan para pegawai, pensyarah & pelajar tentang pembangunan kebudayaan.

2.Mewujudkan jalinan kolaborasi antara Politeknik Malaysia dengan institusi kebudayaan seperti Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah (MBMB), Perbadanan Muzium Negeri Melaka (PERZIM), Perbadanan dan Pembangunan Sungai dan Pantai Melaka (PPSPM), Jabatan Warisan Melaka, Menara Taming Sari, Radio Melaka FM dan Polis Diraja Malaysia (PDRM).

3. Membuka ruang pertukaran idea dan ilmu berkenaan dangan kebudayaan.

4. Mewujudkan semangat gotong royong dan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat setempat.

5. Mewujudkan nilai tanggungjawab dan kecintaan terhadap budaya dan warisan agar ianya kekal seumpama pribahasa bahawa budaya dan warisan “Tidak Lapuk dek Hujan, Tidak Lekang dek Panas”.