# PANDUAN #
Sistem penghantaran Abstrak Pensyarah oleh UPIK di PMM ini bertujuan memudahkan pengguna untuk membuat penghantaran secara online. Pengguna hanya perlu :
1) Mengisi butir-butir yang diperlukan.
2) Klik butang 'hantar' .
Peringatan : Sila catatkan nombor TIKET untuk tujuan semakan status penghantaran.

Abstrak pensyarah
penghantaran abstrak pensyarah > Abstrak pensyarah
 
 

Hantar Abstrak di sini
Kertas Penyelidikan/Pembentangan Pensyarah PMM

 
 

Semak Status Penghantaran Abstrak
Sila Gunakan Nombor Tiket Anda

 

 

 

 

 

 

 

Unit Penyelidikan, Inovasi & Komersil (UPIK)
Politeknik Merlimau, Melaka
@2018