Pengenalan

Smart Green Festival Agro, Food & Bioteknologi (SGFAMB) merupakan platform utama untuk perkongsian ilmu dan dapatan terbaharu daripada para pensyarah, penyelidik juga pelajar TVET melalui pertandingan inovasi dan penyelidikan dalambidang agroteknologi, akuakultur, bioteknologi serta makanan yang semakin pesat berkembang demi memacu kelestarian kehidupan global. Dapatkan makluman hebahan dan jemputan di menu hebahan. Sekian terima kasih.


EPOSTER Smart Green Festival Agro, Food & Bioteknologi (SGFAMB) :

Original version

Original ISBN version

Optimized version

Flipping Book E-poster