Selamat Datang Ke Laman Web Rasmi Politeknik Merlimau Melaka

Font Size

SCREEN

Profile

Tetapan
 
 
 

Pengumuman

Jika anda terlupa katalaluan Sistem SPMP sila emelkan nama, no.KP dan No. Pendaftaran pelajar ke webmaster[@]pmm.edu.my


Makluman penempahan untuk penginapan Teja Suite Politeknik Merlimau sila hubungi :
Pn. Rohaida - hari bekerja & hari minggu(017-6431786. no sambungan 7022) - tempahan


Layari Facebook Politeknik Merlimau.Tinggalkan jejak anda dengan "like"

Klik sini


Makluman Penting Pelajar : Bagi memudahkan sebarang urusan pertanyaan berkenaan Konvokesyen ke -17 2018, pendaftaran pelajar baharu dan senior dan perkara berkaitan pelajar yang lain, sila hubungi Hotline HEP PMM 011-56636538 . Sekian harap maklum.*Terkini!


Jika anda terlupa katalaluan Sistem SPMP sila emelkan nama, no.KP dan No. Pendaftaran pelajar ke webmaster[@]pmm.edu.my


Makluman penempahan untuk penginapan Teja Suite Politeknik Merlimau sila hubungi :
Pn. Rohaida - hari bekerja & hari minggu(017-6431786. no sambungan 7022) - tempahan


Layari Facebook Politeknik Merlimau.Tinggalkan jejak anda dengan "like"

Klik sini


Makluman Penting Pelajar : Bagi memudahkan sebarang urusan pertanyaan berkenaan Konvokesyen ke -17 2018, pendaftaran pelajar baharu dan senior dan perkara berkaitan pelajar yang lain, sila hubungi Hotline HEP PMM 011-56636538 . Sekian harap maklum.*Terkini!


Jika anda terlupa katalaluan Sistem SPMP sila emelkan nama, no.KP dan No. Pendaftaran pelajar ke webmaster[@]pmm.edu.my


Makluman penempahan untuk penginapan Teja Suite Politeknik Merlimau sila hubungi :
Pn. Rohaida - hari bekerja & hari minggu(017-6431786. no sambungan 7022) - tempahan


Layari Facebook Politeknik Merlimau.Tinggalkan jejak anda dengan "like"

Klik sini


Makluman Penting Pelajar : Bagi memudahkan sebarang urusan pertanyaan berkenaan Konvokesyen ke -17 2018, pendaftaran pelajar baharu dan senior dan perkara berkaitan pelajar yang lain, sila hubungi Hotline HEP PMM 011-56636538 . Sekian harap maklum.*Terkini!


Jika anda terlupa katalaluan Sistem SPMP sila emelkan nama, no.KP dan No. Pendaftaran pelajar ke webmaster[@]pmm.edu.my


Makluman penempahan untuk penginapan Teja Suite Politeknik Merlimau sila hubungi :
Pn. Rohaida - hari bekerja & hari minggu(017-6431786. no sambungan 7022) - tempahan


Layari Facebook Politeknik Merlimau.Tinggalkan jejak anda dengan "like"

Klik sini


Makluman Penting Pelajar : Bagi memudahkan sebarang urusan pertanyaan berkenaan Konvokesyen ke -17 2018, pendaftaran pelajar baharu dan senior dan perkara berkaitan pelajar yang lain, sila hubungi Hotline HEP PMM 011-56636538 . Sekian harap maklum.*Terkini!


Jika anda terlupa katalaluan Sistem SPMP sila emelkan nama, no.KP dan No. Pendaftaran pelajar ke webmaster[@]pmm.edu.my


Makluman penempahan untuk penginapan Teja Suite Politeknik Merlimau sila hubungi :
Pn. Rohaida - hari bekerja & hari minggu(017-6431786. no sambungan 7022) - tempahan


Layari Facebook Politeknik Merlimau.Tinggalkan jejak anda dengan "like"

Klik sini


Makluman Penting Pelajar : Bagi memudahkan sebarang urusan pertanyaan berkenaan Konvokesyen ke -17 2018, pendaftaran pelajar baharu dan senior dan perkara berkaitan pelajar yang lain, sila hubungi Hotline HEP PMM 011-56636538 . Sekian harap maklum.*Terkini!


Jika anda terlupa katalaluan Sistem SPMP sila emelkan nama, no.KP dan No. Pendaftaran pelajar ke webmaster[@]pmm.edu.my


Makluman penempahan untuk penginapan Teja Suite Politeknik Merlimau sila hubungi :
Pn. Rohaida - hari bekerja & hari minggu(017-6431786. no sambungan 7022) - tempahan


Layari Facebook Politeknik Merlimau.Tinggalkan jejak anda dengan "like"

Klik sini


Makluman Penting Pelajar : Bagi memudahkan sebarang urusan pertanyaan berkenaan Konvokesyen ke -17 2018, pendaftaran pelajar baharu dan senior dan perkara berkaitan pelajar yang lain, sila hubungi Hotline HEP PMM 011-56636538 . Sekian harap maklum.*Terkini!


Jika anda terlupa katalaluan Sistem SPMP sila emelkan nama, no.KP dan No. Pendaftaran pelajar ke webmaster[@]pmm.edu.my


Makluman penempahan untuk penginapan Teja Suite Politeknik Merlimau sila hubungi :
Pn. Rohaida - hari bekerja & hari minggu(017-6431786. no sambungan 7022) - tempahan


Layari Facebook Politeknik Merlimau.Tinggalkan jejak anda dengan "like"

Klik sini


Makluman Penting Pelajar : Bagi memudahkan sebarang urusan pertanyaan berkenaan Konvokesyen ke -17 2018, pendaftaran pelajar baharu dan senior dan perkara berkaitan pelajar yang lain, sila hubungi Hotline HEP PMM 011-56636538 . Sekian harap maklum.*Terkini!


Jika anda terlupa katalaluan Sistem SPMP sila emelkan nama, no.KP dan No. Pendaftaran pelajar ke webmaster[@]pmm.edu.my


Makluman penempahan untuk penginapan Teja Suite Politeknik Merlimau sila hubungi :
Pn. Rohaida - hari bekerja & hari minggu(017-6431786. no sambungan 7022) - tempahan


Layari Facebook Politeknik Merlimau.Tinggalkan jejak anda dengan "like"

Klik sini


Makluman Penting Pelajar : Bagi memudahkan sebarang urusan pertanyaan berkenaan Konvokesyen ke -17 2018, pendaftaran pelajar baharu dan senior dan perkara berkaitan pelajar yang lain, sila hubungi Hotline HEP PMM 011-56636538 . Sekian harap maklum.*Terkini! 
 
 
 
 
 

Penyelidikan, Inovasi & Komersil (UPIK)

E-mel Cetak
User Rating:  / 12
PoorBest 

UNIT PENYELIDIKAN, INOVASI DAN KOMERSIL
POLITEKNIK MERLIMAU, MELAKA


PENGENALAN

Unit  Penyelidikan, Inovasi dan Komersil (UPIK) diwujudkan dalam sistem  Jabatan Pendidikan Politeknik, Kementerian Pendidikan Tinggi bertujuan  memperkasa dan membudayakan penyelidikan di Politeknik. UPIK memainkan peranan penting sebagai pusat  penyelarasan aktiviti penyelidikan, inovasi dan komersial dalam kalangan pensyarah dan stafnya.  UPIK juga berperanan menjadi pusat pengumpulan dan rujukan  bahan penulisan  ilmiah,  bahan inovasi dan bahan penyelidikan peringkat institusi, zon, kebangsaan dan antarabangsa.


SKOP TUGAS PEGAWAI UPIK

1.    KETUA UNIT
•    Menyelaras, mengurus, menyelia, memantau dan mengorganisasikan hala tuju Unit.
•    Menambahbaik plan perancangan dan kerangka Unit.
•    Menetapkan KPI Unit dan memastikan KPI tercapai.

2.    PENOLONG KETUA UNIT
•    Membantu Ketua Unit dalam melicinkan perlaksanaan aktiviti.
•    Memangku tugas Ketua Unit semasa ketiadaannya.
•    Melaksanakan tugas dan tanggungjawab seiring dengan Ketua Unit.
•    Menyelaras, mengurus, menyelia, memantau hal-hal berkaitan PPRN/Geran.

3.    SETIAUSAHA
•    Bertanggungjawab kepada Ketua Unit dalam bidang pengurusan unit.
•    Merancang agenda mesyuarat dan menyediakan surat/memo panggilan mesyuarat.
•    Mengedar surat/memo panggilan mesyuarat / memanggil mesyuarat.
•    Mencatat minit mesyuarat.
•    Menyediakan minit mesyuarat.
•    Menguruskan mesyuarat-mesyuarat Jawatankuasa induk
•    Merancang bersama AJK segala aktiviti unit sepanjang tahun
•    Bertanggungjawab terhadap pengurusan rekod dan fail berkaitan unit.
•    Memastikan semua aktiviti yang dirancang berjalan dan dilaksnakan mengikut perancangan.

4.    PENOLONG SETIAUSAHA
•    Bertanggungjawab kepada Ketua Unit dalam bidang pengurusan unit.
•    Menguruskan aset unit dan keperluan asas unit.
•    Melaksanakan tugas dan tanggungjawab seiring dengan Setiausaha.

5.    BENDAHARI
•    Bertanggungjawab kepada Ketua Unit dalam bidang pengurusan pentadbiran kewangan.
•    Menyedia dan menyimpan buku akaun Unit.
•    Menerima dan menyimpan cek-cek dan wang tunai milik Unit.
•    Menyimpan semua resit-resit, baucar-baucar, buku rekod wang keluar masuk dan lain-lain yang berkaitan dengan pengurusan kewangan.
•    Menyediakan laporan wang masuk dan keluar setiap kali mesyuarat (jika perlu)
•    Memberi pandangan dalam usaha untuk menyelesaikan masalah kewangan bagi perlaksanaan Unit.
•    Menandatangani cek-cek bersama pengarah atau setiausaha atau kedua-duanya sekali.


6.    PENGAWAI PENYELIDIKAN
•    Menyelaraskan aktiviti penyelidikan Politeknik Merlimau mengikut tahun.
•    Menyelaras, mengurus dan  memantau pelaksanaan dan pengumpulan penulisan dan penerbitan kertas kerja/ hasil kajian/ penyelidikan sama ada berbentuk ilmiah/ pendidikan atau kepakaran di politeknik.
•    Menyelaras,  mengurus dan  memantau pembentangan kertas kerja di seminar/  bengkel / persidangan pada peringkat politeknik, kebangsaan dan antarabangsa.

7.    PEGAWAI INOVASI

•    Mengurus serta melaksanakan aktiviti inovasi pensyarah/pelajar.
•    Menyediakan perancangan setahun Inovasi PMM
•    Mengumpul maklumat kemajuan projek dan inovasi Politeknik.
•    Menyelaras, mengurus dan  memantau pelaksanaan dan pengumpulan hasil kajian bahan / penyelidikan / inovasi di politeknik.
•    Menyediakan laporan pencapaian PMM dalam dan luar.

8.         PEGAWAI KOMERSIL
•    Menyelaras, mengurus dan memantau kerjasama / kolaborasi bersama pihak industri atau agensi luar dalam hal-hal  pengkomersilan, inovasi dan penyelidikan.
•    Mengurus hal-hal berkaitan perlindungan harta intelek.
•    Menyediakan laporan pencapaian PMM dalam dan luar.
9.         PEGAWAI DATA
•    Menyediakan platform khas pengumulan data / laporan aktiviti Unit.
•    Menyediakan platform paparan data penyelidikan, inovasi dan komersil secara keseluruhan.
•    Menyediakan paparan rujukan iklan pembentangan pertandingan inovasi serta permohonan mengkomersialkan produk inovasi dalam dan luar negara.


10.    PEGAWAI KIK
•    Bertanggungjawab merancang pertandingan KIK peringkat Organisasi.
•    Mengenalpasti kumpulan KIK organisasi bertanding ke peringkat antarabangsa.
•    Memberi pendedahan kepada organisasi berkaitan KIK.
•    Melaporkan aktiviti KIK.


11.    PEGAWAI POLYRATE/ PMO/COT
•    Bertanggungjawab mengenalpasti KPI unit dicapai.
•    Menyediakan laporan pencapaian PMM dalam dan luar.


12.    PENYELARAS JABATAN UPIK
•    Menyampaikan makluman berkaitan aktiviti UPIK di jabatan
•    Membantu UPIK mengumpul maklumat pencapaian jabatan dalam bidang penyelidikan, inovasi dan komersil.

 Carta Organisasi
Lihat carta di sini *Terkini! 

Projek-projek berkaitan :

Jawatankuasa Pengurusan Unit Penyelidikan Inovasi & Komersil (UPIK) Klik sini

Muat Turun Dokumen Berkenaan Klik Sini

Muat turun Dokumen Baru Untuk Rujukan Projek Akhir Pelajar PMM Klik sini

Sistem UPIK REPOSITORY Klik sini

Baca Buku Direktori Inovasi 2018  Klik sini.