Selamat Datang Ke Laman Web Rasmi Politeknik Merlimau Melaka

Font Size

SCREEN

Profile

Tetapan
 
 
 
 

Pelaksanaan KPI Pensyarah Pelawat Industri (PPI) 2016 – 2020, Politeknik Malaysia, Edisi 2016

E-mel Cetak
User Rating:  / 2
PoorBest 

LATAR BELAKANG

Kerajaan berusaha membangunkan generasi pemimpin masa hadapan yang mampu melonjakkan Malaysia ke tahap yang lebih tinggi. Seiring dengan matlamat ini, sistem pendidikan Malaysia dibangunkan untuk memastikan generasi muda Malaysia dapat berkembang secara holistik, mempunyai nilai-nilai murni, ilmu, dan kemahiran yang diperlukan untuk meraih kejayaan dalam dunia yang penuh dengan cabaran, persaingan yang kian berubah. Justeru, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 - 2025 (PPPM PT) telah dibangunkan dengan memberikan penekanan terhadap 10 lonjakan utama.

Lonjakan-lonjakan ini akan mendorong kecemerlangan berterusan dalam sistem pendidikan tinggi. Lonjakan ini juga menjelaskan kaedah menangani isu berkaitan prestasi utama sistem, terutamanya kualiti dan kecekapan serta pengaruh persekitaran global yang mencorakkan landskap pendidikan tinggi.

Salah satu daripada 10 lonjakan tersebut ialah Graduan TVET berkualiti. Dalam mengukur pencapaian lonjakan ini, sebanyak EMPAT (4) strategi telah dikenalpasti dan salah satu daripada strategi tersebut ialah “Kurikulum Berlandaskan Industri”. Dalam menjayakan strategi ini, penyedia TVET (politeknik) akan melibatkan industri dalam menambah baik program sedia ada dan menjadikannya lebih relevan. Antara aktiviti penambahbaikan ini ialah penglibatan pengamal industri dalam proses pengajaran & pembelajaran (PdP) melalui aktiviti Pensyarah Pelawat Industri (PPI). Pelaksanaan PPI ini membolehkan para pelajar memperolehi pengetahuan dan berkongsi pengalaman serta teknologi terkini secara terus dari pengamal industri samada di bilik kuliah atau di industri disamping dapat mempelbagaikan kaedah PdP.

Buku Panduan Pelaksanaan KPI Pensyarah Pelawat Industri (PPI) 2016 – 2020, Politeknik Malaysia, Edisi 2016.  KLIK SINI.

DOKUMEN PENSYARAH PELAWAT INDUSTRI (PPI)

1.   Surat Jemputan Penceramah:
       a)  Kepada Pegawai KLIK SINI
       b)  Melalui Ketua Organisasi KLIK SINI

2.   Surat Pelantikan Penceramah:
       a)  Dengan Bayaran KLIK SINI
       b)  Tanpa Bayaran KLIK SINI

3.   Surat Permohonan Lawatan Akademik. KLIK SINI

4.   Memo Pensyarah Pengiring.  KLIK SINI

5.   Memo Pelepasan Kuliah.  KLIK SINI

6.   Surat Pengesahan Penerimaan Persetujuan Daripada Industri.  KLIK SINI

7.   Refleksi Pelajar.  KLIK SINI

8.   Pelaporan PPI KLIK SINI

9.  Format Kertas Kerja PPI KLIK SINI


DOKUMEN TUNTUTAN PENSYARAH PELAWAT INDUSTRI (PPI)


1. Senarai Semak dan Borang Tuntutan Bayaran Penceramah KLIK SINI

2. Borang Kelulusan Perbelanjaan KLIK SINI

3. Borang laporan Penilaian KLIK SINI

4. Borang Permohonan WP10.9 Bil 1 KLIK SINI