Jabatan

Cetak
User Rating:  / 25
PoorBest 

Ruangan ini memberikan penerangan mengenai fungsi setiap jabatan dan unit yang tersendiri. Aspek paling penting adalah di setiap sub menu jabatan ada diterangkan tentang jenis-jenis kursus yang ditawarkan oleh pihak Politeknik Merlimau serta kemudahan-kemudahan asas yang disediakan bagi memenuhi keperluan pelajar.Kemudahan-kemudahan yang disediakan  meliputi segala keperluan seperti teknologi, peralatan dan mesin, bahan dan prosedur operasi bagi P&P (pengajaran dan pembelajaran). Unit-unit pula Ia juga menerangkan secara terperinci mengenai fungsi-fungsi yang tersendiri dalam menyokong pelaksanaan P&P di PMM.