Selamat Datang Ke Laman Web Rasmi Politeknik Merlimau Melaka

Font Size

SCREEN

Profile

Tetapan
 
 
 

Pengumuman

Jika anda terlupa katalaluan Sistem SPMP sila emelkan nama, no.KP dan No. Pendaftaran pelajar ke webmaster[@]pmm.edu.my


Makluman penempahan untuk penginapan Teja Suite Politeknik Merlimau sila hubungi :
Pn. Rohaida - hari bekerja & hari minggu(017-6431786. no sambungan 7022) - tempahan


Layari Facebook Pengarah Politeknik Merlimau.Tinggalkan jejak anda dengan "like"

Klik sini


Jumlah Pelajar PMM 2016 = 4,725 Orang
Jumlah Tenaga Pengajar dan Staf PMM 2016 = 501 Orang


Perkhidmatan Membersih Kawasan & lanskap Di Politeknik Merlimau, Melaka

Klik sini


Jika anda terlupa katalaluan Sistem SPMP sila emelkan nama, no.KP dan No. Pendaftaran pelajar ke webmaster[@]pmm.edu.my


Makluman penempahan untuk penginapan Teja Suite Politeknik Merlimau sila hubungi :
Pn. Rohaida - hari bekerja & hari minggu(017-6431786. no sambungan 7022) - tempahan


Layari Facebook Pengarah Politeknik Merlimau.Tinggalkan jejak anda dengan "like"

Klik sini


Jumlah Pelajar PMM 2016 = 4,725 Orang
Jumlah Tenaga Pengajar dan Staf PMM 2016 = 501 Orang


Perkhidmatan Membersih Kawasan & lanskap Di Politeknik Merlimau, Melaka

Klik sini


Jika anda terlupa katalaluan Sistem SPMP sila emelkan nama, no.KP dan No. Pendaftaran pelajar ke webmaster[@]pmm.edu.my


Makluman penempahan untuk penginapan Teja Suite Politeknik Merlimau sila hubungi :
Pn. Rohaida - hari bekerja & hari minggu(017-6431786. no sambungan 7022) - tempahan


Layari Facebook Pengarah Politeknik Merlimau.Tinggalkan jejak anda dengan "like"

Klik sini


Jumlah Pelajar PMM 2016 = 4,725 Orang
Jumlah Tenaga Pengajar dan Staf PMM 2016 = 501 Orang


Perkhidmatan Membersih Kawasan & lanskap Di Politeknik Merlimau, Melaka

Klik sini


Jika anda terlupa katalaluan Sistem SPMP sila emelkan nama, no.KP dan No. Pendaftaran pelajar ke webmaster[@]pmm.edu.my


Makluman penempahan untuk penginapan Teja Suite Politeknik Merlimau sila hubungi :
Pn. Rohaida - hari bekerja & hari minggu(017-6431786. no sambungan 7022) - tempahan


Layari Facebook Pengarah Politeknik Merlimau.Tinggalkan jejak anda dengan "like"

Klik sini


Jumlah Pelajar PMM 2016 = 4,725 Orang
Jumlah Tenaga Pengajar dan Staf PMM 2016 = 501 Orang


Perkhidmatan Membersih Kawasan & lanskap Di Politeknik Merlimau, Melaka

Klik sini


Jika anda terlupa katalaluan Sistem SPMP sila emelkan nama, no.KP dan No. Pendaftaran pelajar ke webmaster[@]pmm.edu.my


Makluman penempahan untuk penginapan Teja Suite Politeknik Merlimau sila hubungi :
Pn. Rohaida - hari bekerja & hari minggu(017-6431786. no sambungan 7022) - tempahan


Layari Facebook Pengarah Politeknik Merlimau.Tinggalkan jejak anda dengan "like"

Klik sini


Jumlah Pelajar PMM 2016 = 4,725 Orang
Jumlah Tenaga Pengajar dan Staf PMM 2016 = 501 Orang


Perkhidmatan Membersih Kawasan & lanskap Di Politeknik Merlimau, Melaka

Klik sini


Jika anda terlupa katalaluan Sistem SPMP sila emelkan nama, no.KP dan No. Pendaftaran pelajar ke webmaster[@]pmm.edu.my


Makluman penempahan untuk penginapan Teja Suite Politeknik Merlimau sila hubungi :
Pn. Rohaida - hari bekerja & hari minggu(017-6431786. no sambungan 7022) - tempahan


Layari Facebook Pengarah Politeknik Merlimau.Tinggalkan jejak anda dengan "like"

Klik sini


Jumlah Pelajar PMM 2016 = 4,725 Orang
Jumlah Tenaga Pengajar dan Staf PMM 2016 = 501 Orang


Perkhidmatan Membersih Kawasan & lanskap Di Politeknik Merlimau, Melaka

Klik sini


Jika anda terlupa katalaluan Sistem SPMP sila emelkan nama, no.KP dan No. Pendaftaran pelajar ke webmaster[@]pmm.edu.my


Makluman penempahan untuk penginapan Teja Suite Politeknik Merlimau sila hubungi :
Pn. Rohaida - hari bekerja & hari minggu(017-6431786. no sambungan 7022) - tempahan


Layari Facebook Pengarah Politeknik Merlimau.Tinggalkan jejak anda dengan "like"

Klik sini


Jumlah Pelajar PMM 2016 = 4,725 Orang
Jumlah Tenaga Pengajar dan Staf PMM 2016 = 501 Orang


Perkhidmatan Membersih Kawasan & lanskap Di Politeknik Merlimau, Melaka

Klik sini


Jika anda terlupa katalaluan Sistem SPMP sila emelkan nama, no.KP dan No. Pendaftaran pelajar ke webmaster[@]pmm.edu.my


Makluman penempahan untuk penginapan Teja Suite Politeknik Merlimau sila hubungi :
Pn. Rohaida - hari bekerja & hari minggu(017-6431786. no sambungan 7022) - tempahan


Layari Facebook Pengarah Politeknik Merlimau.Tinggalkan jejak anda dengan "like"

Klik sini


Jumlah Pelajar PMM 2016 = 4,725 Orang
Jumlah Tenaga Pengajar dan Staf PMM 2016 = 501 Orang


Perkhidmatan Membersih Kawasan & lanskap Di Politeknik Merlimau, Melaka

Klik sini 
 
 
 
 
 

Kejuruteraan Awam

E-mel Cetak
User Rating:  / 25
PoorBest 

Pengenalan

Jabatan Kejuruteraan Awam menawarkan dua (2) bidang Program pada peringkat Diploma dan dua (2) bidang Program pada peringkat sijil, iaitu:

 • Diploma kejuruteraan awam
 • Diploma senibina
 • Diploma Geomatik
 • Sijil Kejuruteraan Awam

Sehingga Mei 2010, terdapat seramai 70 orang Pensyarah Jabatan Kejuruteraan Awam. Terdapat pelbagai kemudahan pembelajaran dan pengajaran yang disediakan di Jabatan Kejuruteraan Awam seperti Makmal komputer, makmal hidraulik, makmal struktur, studio senibina, bengkel bata, bengkel kayu, bengkel paip, dewan kuliah dan pelbagai kemudahan pembelajaran lain.

Jabatan Kejuruteraan Awam juga mempunyai sistem pengurusan yang tersusun dengan diketuai oleh Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Program, Pensyarah dan Kakitangan Sokongan.

Ketua Program mempunyai peranan penting di dalam semua hal yang berkaitan dengan pengurusan akademik bidang program masing-masing

PENASIHAT AKADEMIK
Sistem Penasihat Akademik merupakan satu sistem yang mewujudkan semata-mata untuk menjadikan satu saluran perhubungan yang sistematik bagi pelajar mendapat bimbingan, nasihat serta maklumat daripada sumber yang betul, dalam usaha melahirkan golongan pelajar yang cemerlang dan bertanggungjawab.

Sistem penasihat akademik telah lama diwujukan dan digunapakai oleh kebanyakan IPTA di Malaysia untuk membantu pelajar menentukan halatuju yang mantap dan teratur ke arah memperolehi kecermerlangan akademik, membentuk sahsian dan membina kemahiran sosial. Sistem ini adalah suatu sistem dimana pelajar diletakkan di bawah seorang pegawai akademik di sepanjang tempoh pengajian mereka. Pegawai ini dikenali sebagai Penasihat akademik (PA) dan memainkan peranan sebagai penasihat serta sahabat bagi pelajarnya. Kaedah ini telah terbukti berkesan terhadap pelajar dan IPTA sendiri.

Sejajar dengan program pengajian Politeknik yang telah mengamalkan Sistem Semester sebenar, adalah wajar sistem ini digunapakai oleh Politeknik-politeknik Kementerian Pendidikan di seluruh Malaysia.

Peranan Penasihat Akademik.
Sebagai personel yang berinteraksi secara langsung dengan pelajar, PA mempunyai peranan dan tanggungjawab penting dalam memastikan wujud situasi kondusif bagi pelajar melalui cabaran menimba ilmu di politeknik. Antara peranan mereka termasuklah :

 • 1. Membantu pelajar memahami dengan jelas kurikulum, sistem semester, sistem pendaftaran, mengugur dan menagguhkan kursus dan sistem peperiksaan.
 • 2. Membantu dan menasihati pelajar dalam membuat pilihan kursus pada setiap awal semester.
 • 3. Memantau, memerhati dan meneliti perkembangan dan pencapaian akademik pelajar.
 • 4. Memantau, memerhati dan meneliti perkembangan sahsiah pelajar.
 • 5. Memberi bantuan dan khidmat nasihat kepada pelajar dalam membina dan menyuburkan perkembangan sahsiah diri.
 • 6. Mewujudkan situasi mesra, muhibbah dan saling faham memahami di kalangan pelajar dan pensyarah Politeknik.
 • 7. Menasihati dan menggalakan pelajar melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti kokurikulum
 • 8. Mengesan dan mengenalpasti pelajar yang memerlukan bimbingan dan rundingcara khas seterusnya merujuk pelajar berkenaan kepada individu berkaitan seperti pensyarah yang mengajar dan kaunselor pelajar.

SISTEM PEPERIKSAAN JABATAN

Maklumat sistem penilaian semester berikut adalah semua pelajar Politeknik malaysia.

 • 1. Sistem penilaian semester ini mula berkuatkuasa pada 27 Jun 2003.
 • 2. Sistem Penilaian (sistem Nilaian Mata)
  Bedasarkan kepada kaedah penilaian kuantitatif prestasi seseorang pelajar di dalam sesuatu semester. Ukuran prestasi yang akan digunakan ialah purata Nilaian Mata (PNM) dan himpunan purata nilaian mata (HPNM)
 • 3. Sistem gred
  Semua markah yang diperolehi seseorang pelajar bagi sesuatu kursus (atau matapelajaran) akan diletakkan dibawah kumpulan berikut:
  MARKAH NILAI MATA GRED STATUS
  80-100 4.00 A Lulus
  75-79 3.67 A- Lulus
  70-74 3.33 B+ Lulus
  65-69 3.00 B Lulus
  60-64 2.67 B- Lulus
  55-59 2.33 C+ Lulus
  50-54 2.00 C Lulus
  47-49 1.67 C- Lulus
  44-46 1.33 D+ Gagal
  40-43 1.00 D Gagal
  30-39 0.67 E Gagal
  20-29 0.33 E- Gagal
  0-13 0.00 F Gagal
 • 4. Masa kredit kursus
   Seperti termaktub dalam buku panduan kurikulum (rujuk jabatan masing-masing)
   Masa kredit bagi latihan industri ialah 10 kredit.
 • 5. Pemberat PB (penilaian berterusan) dan PA (penilaian akhir) bagi Sijil dan Diploma.
   Semua Kursus akan dinilai secara berterusan sebelum Peperiksaan Akhir bermula. Bagi Kursus AM dan yang tidak melibatkan peperiksaan akhir, penilaian akan dibuat 100% secara PB.
   Bagi Kursus yang melibatkan peperiksaan akhir:  PB = 50% dan  PA=100%.
 • 6. Keputusan
  Keputusan peperiksaan bagi setiap semester akan dikategorikan kepada:   
Kategori keputusan Syarat
Kedudukan baik (KB) §          Mendapat HPNM 2.00§          Jika terdapat kursus yang gagal, pelajar wajib mendudukinya semula pada semester berikutnya.
Kedudukan bersyarat (KS) §          Mendapat HPNM  1.6 - 2.00§          Jika terdapat kursus yang gagal, pelajar wajib mendudukinya semula pada semester berikutnya.
Gagal berhenti (GB) §          Mendapat HPNM bawah 1.6§          Tidak mencapai nilai mata 2.00 bagi sesuatu kursus setelah menduduki peperiksaan sebanyak 3 kali.§          Gagal Latihan Industri kali kedua.§          Telah melampaui tempoh maksima sesuatu kursus.

HAL-HAL PELAJAR JABATAN
Bertanggungjawab kepada Ketua Jabatan membantu Pegawai Hal-hal Pelajar merancang, mengurus dan melaksanakan segala aktiviti atau program HHP di Jabatan iaitu :

 • 1.  Program Minggu Suaikenal (MSK) / Pendaftaran Pelajar
  1.1  Pendaftaran pelajar baru dan lama di jabatan
  1.2  Aktiviti-aktiviti sepanjang MSK
 • 2.  Majlis Konvokesyen – membantu kelancaran pengurusan Majlis Konvokesyen dari sudut:
  2.1 Jawatankuasa Pemandu Graduan
  2.2 Jawatankausa Pendaftaran Graduan
 • 3.  Mengenalpasti para pelajar yang telah menjelaskan yuran pengajian/ pelbagai/ hal-hal pelajar dalam tempoh masa diberikan.
 • 4.  Menyediakan dan menghantar statistik pendaftaran pelajar jabatan kepada HHP setiap 2 minggu.
 • 5.  Menyediakan senarai maklumat diri pelajar baru dan lama jabatan berdasarkan seksyen pada awal semester.
 • 6.  Memastikan setiap dokumen berkaitan kebajikan pelajar disediakan di Jabatan masing-masing. Contoh, Borang memohon Cuti dan Borang Rawatan Perubatan.
 • 7.  Melaksanakan tugas-tugas lain yang di arah oleh Ketua jabatan dan Pegawai HHP dari masa ke semasa.